Kutseõppe õppekavarühma esma- ja kordushindamise otsused ja aruanded

Sellelt leheküljelt leiad õppekavarühmade esma- ja kordushindamise otsused ja aruanded alates 2020. aastast. Õppeasutuse nimel klõpsates avanevad esma- ja kordushindamise otsused ja aruanded õppekavarühmade kaupa.

Eesti Lennuakadeemia

Mootorliikurite, laevandus- ja lennundustehnika õppekavarühm

Tähtajatu õppe läbiviimise õigus (ministri käskkiri)

Haapsalu Kutsehariduskeskus

Sotsiaaltöö ja nõustamise ning lastehoiu ja teenused noortele õppekavarühmad

Tähtajatu õppe läbiviimise õigus (ministri käskkiri)


Toiduainete töötlemise õppekavarühm

Tähtajaline õppe läbiviimise õigus (3 aastat, ministri käskkiri)

Hiiumaa Ametikool

Aianduse õppekavarühm

Tähtajatu õppe läbiviimise õigus (ministri käskkiri)


Materjalide töötlemise (klaas, paber, plast, puit) õppekavarühm

Tähtajatu õppe läbiviimise õigus (ministri käskkiri)

Järvamaa Kutsehariduskeskus

Keemiatehnoloogia ja -protsesside õppekavarühm

Tähtajatu õppe läbiviimise õigus (ministri käskkiri)

Kuressaare Ametikool

Hulgi- ja jaekaubanduse õppekavarühm

Tähtajatu õppe läbiviimise õigus (ministri käskkiri)


Transporditeenuste õppekavarühm

Tähtajatu õppe läbiviimise õigus (ministri käskkiri)

Pärnu Saksa Tehnoloogiakool

Audiovisuaalsete tehnikate ja meedia tootmise õppekavarühm

Tähtajatu õppe läbiviimise õigus (ministri käskkiri)


Elektroonika ja automaatika õppekavarühm

Tähtajaline õppe läbiviimise õigus (3 aastat, ministri käskkiri)

Rakvere Ametikool

Hulgi ja jaekaubanduse õppekavarühm

Tähtajaline õppe läbiviimise õigus (3 aastat, ministri käskkiri)


Koduteeninduse õppekavarühm

Tähtajaline õppe läbiviimise õigus (3 aastat, ministri käskkiri)

Tallinna Ehituskool

Aianduse õppekavarühm

Tähtajatu õppe läbiviimise õigus (ministri käskkiri)

Tallinna Teeninduskool

Juuksuritöö ja iluteeninduse õppekavarühm

Tähtajatu õppe läbiviimise õigus (ministri käskkiri)

Tallinna Tervishoiu Kõrgkool

Hambaravi õppekavarühm

Tähtajatu õppe läbiviimise õigus (ministri käskkiri)

Valgamaa Kutseõppekeskus

Koduteeninduse õppekavarühm

Mitte anda õppe läbiviimise õigust (ministri käskkiri)


Teraapia ja taastusravi õppekavarühm

Mitte anda õppe läbiviimise õigust (ministri käskkiri)


Transporditeenuste õppekavarühm

Tähtajatu õppe läbiviimise õigus (ministri käskkiri)

Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskool

Toituainete töötlemise õppekavarühm

Tähtajatu õppe läbiviimise õigus (ministri käskkiri)

Viljandi Kutseõppekeskus

Materjalide töötlemise (klaas, paber, plast, puit) õppekavarühm

Tähtajaline õppe läbiviimise õigus (3 aastat, ministri käskkiri)

Kõikide hindamistulemustega saad tutvuda EKKA andmebaasis.