Korduma kippuvad küsimused

E-kursuse kvaliteedimärk

Siit lehelt leiad vastused sagedamini esinevatele küsimustele. Kui sa siiski vastuseid ei saa, võta meiega ühendust kvaliteet@harno.ee.

Kas kvaliteedimärki saab taotleda ka kursusele, mida pole kordagi läbi viidud?

Kvaliteedimärki saab taotleda ainult kursustele, mis on vähemalt ühe korra toimunud. Osalevate tudengite arv ei ole määrav, aga neid peaks olema vähemalt 2–3.

Kas kvaliteedimärki saab taotleda ainult 100% veebipõhistele kursustele või ka e-toega kursustele?

Kvaliteedimärki saab taotleda nii täielikult veebipõhistele kursustele kui ka osaliselt veebipõhistele ehk e-toega kursustele. Veebipõhise kursuse õpijuhises peaks siiski olema selgitatud, kuidas kursuse e-osa haakub auditooriumis või laboris korraldatava õppetööga.

Millisel kujul peab organisatsiooni retsensioonis olema õppijate tagasiside?

Organisatsiooni retsensioonis ootame õppijapoolset hinnangut kursusele vähemalt kahelt osalenult. Kasutada võib ka hiljuti läbiviidud õppeasutusesisese tagasiside küsitluse tulemusi. Viimasel juhul palume välja tuua kvalitatiivsed hinnangud. Kui õppijate tagasiside puudub, siis ei saa e-kursusele kvaliteedimärki taotleda.

Kes peab täitma ja allkirjastama organisatsiooni retsensiooni?

Organisatsiooni retsensiooni täidab ja allkirjastab organisatsiooni valitud isik nt programmi- või õppekava juht, õppekava kuraator, õppealajuhataja jne. Allkirjastatud retsensiooni lisab kvaliteedimärgi taotlusele ja eneseanalüüsile e-kursuse autor.

Kas kursuse hindamise ajaks tuleb kursus õppijatest ja nendega seotud tegevustest tühjendada?

Võimaluse korral ära kursust õppijatest ja nendega seotud tegevustest tühjenda, sest need annavad hindajale olulist informatsiooni kursusel toimuva kohta. Mitmed hinnatavad kriteeriumid on otseselt seotud kursuse korraldamisega, mistõttu on tõendid kursuse tegevustest olulised.

Kõik hindajad allkirjastavad konfidentsiaalsuskokkuleppe, et kaitsta õppijate ja kursuse läbiviijate isikuandmeid.

Kas tohin teha kursusel muudatusi ka ajal, mil kursust juba hinnatakse?

Kursuse looja tohib oma kursust muuta ja uuendada igal ajal, kaasa arvatud hindamisprotsessi käigus. Samas peab arvestama võimalusega, et hindajad vaatasid kursust või selle teatud osi enne muudatuste tegemist, ja seega ei pruugi saadud tagasiside või kvaliteedimärgi saamise otsus olla adekvaatne.