Piiriülesed hindamised

Lisaks Eesti kõrgkoolidele on HAKA viinud institutsionaalseid akrediteerimisi läbi ka välisülikoolides – otsused ja aruanded leiad ülikooli nimele klõpsates.

Jerevani Haybusaki ülikool (Yerevan “Haybusak” University)

** Seatud kõrvaltingimus on täidetud, hindamisnõukogu otsus ja hindamiskomisjoni aruanne.

* Seatud uus kõrvaltingimus, hindamisnõukogu otsus ja hindamiskomisjoni aruanne.

Tadžiki rahvusülikool (Tajik National University)

* Seatud kõrvaltingimus jäi täitmata, mistõttu tühistas HAKA kõrghariduse hindamisnõukogu akrediteerimise otsuse, uus otsus (inglise keeles). Ülikool esitas HAKA-le vaide, vaideotsusega saab tutvuda siin (inglise keeles) ning hindamisnõukogu otsuse muutmise otsusega siin.