Kutseõppe hindamiseksperdi sooviavaldus

  Sooviavaldus kandideerimiseks Eesti Hariduse Kvaliteediagentuuri kutseõppe hindamiseksperdiks

  Nimi:*

  Elukoht (linn või omavalitsus):*

  Mobiiltelefon:*

  Email:*

  Sünniaeg:*

  Soovin kandideerida hindamiseksperdiks:

  Keelteoskus

  Palun määratleda keeleoskuse tase lähtudes
  Europassi enesehindamisskaalast:

  eesti keel

  vene keel

  inglise keel

  Palun täpsustage järgnevalt, millise õppekavarühma eksperdina soovite osaleda:

  Haridus (eriala, kvalifikatsioon, õppeasutus, lõpetamise aasta):*

  Töökogemus - aeg, organisatsioon, ametikoht, ülevaade tööülesannetest ja vastutusvaldkondadest (kolm viimast töökohta, sh praegune):*

  Kogemus kutseõpetajana, täienduskoolitajana või praktikajuhendajana (aeg, õppeasutus):*

  Täienduskoolitus - viimase viie aasta jooksul läbitud olulisemad koolitused eriala, kutsehariduse (sh praktika juhendamise) ja kvaliteedijuhtimise valdkonnas (koolituse toimumise aeg, teema, läbiviija):*

  Kogemus kutsehariduse arendustegevuses - olen osalenud:

  Palun täpsustage (mh aeg ja roll):

  Sise- ja välishindamise kogemus:

  Muu info: