Vaidekomisjon

Vaidekomisjon on nõuandev organ, kes esitab HAKA kutsehariduse hindamisnõukogule oma erapooletu arvamuse nõukogu toimingute või otsuste peale esitatud vaide põhjendatuse osas. Vaidekomisjon nimetatakse ametisse kolmeks aastaks ning sinna kuuluvad kolm liiget ja kolm asendusliiget. Komisjon kutsutakse kokku vajaduspõhiselt.

Komisjoni moodustamine on reguleeritud dokumendis “Kutsehariduse hindamisnõukogu ja vaidekomisjoni moodustamise kord”, mis on leitav dokumentide alt.

Vaidekomisjoni koosseis

HAKA kuratoorium kinnitas 8. augustil 2022 vaidekomisjoni koosseisus:

Eesti Kutseõppe Edendamise Ühingu esitatud liikmed

  • liige Roosi Nemliher, Tartu Kunstikooli õppejuht
  • asendusliige Külli Marrandi-Kallas, Järvamaa Kutsehariduskeskuse õppe- ja arendustöö üksuse juhataja (kinnitanud HAKA kuratoorium 9.11.2022)

SA Kutsekoda esitatud liikmed

  • liige Tiia Randma, SA Kutsekoda juhatuse liige
  • asendusliige Maris Saarsalu, SA Kutsekoda kutsenõukogu koordinaator

Eesti Tööandjate Keskliidu esitatud liikmed

  • liige Maria Kütt, PARE juhatuse esimees; Riigikantselei tippjuhtide kompetentsikeskuse juht
  • asendusliige Indrek Peterson, Eesti Ehitusettevõtjate Liidu tegevdirektor