Täienduskoolituse hindamisnõukogu

HAKA juurde kuulub täienduskoolituse hindamisnõukogu. Hindamisnõukogusse kuuluvad täienduskoolituse ja selle kvaliteedi tagamise eksperdid, kes on oma tegevuses sõltumatud.

Täienduskoolituse hindamisnõukogu koosseis

 • Jüri Jõema, hindamisnõukogu esimees; Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu nõunik
 • Anni Sild, hindamisnõukogu aseesimees; BCS Koolitus AS tegevjuht ja juhatuse liige; Eesti Koolitus- ja Konsultatsioonifirmade Liidu juhatuse esimees
 • Elina Kallas, Eesti Töötukassa oskuste arendamise metoodik
 • Georgi Skorobogatov, Euroopa täiskasvanuhariduse veebikeskkonna EPALE Eesti keskuse juht
 • Jaana Pedras, Nordea Bank Abp Eesti personalikonsultant
 • Jüri Kiidron, Võrumaa aasta õppija 2022; Urvaste kooli õpetaja
 • Kaire Eerik, Tallinna Tehnikakõrgkooli õppeosakonna juhataja
 • Margit Düüna, Kuressaare Nooruse Kooli koolituskeskus Osilia juhataja; Eesti Vabaharidusliidu volikogu liige; Haridus- ja Teadusministeeriumi Täiskasvanuhariduse Nõukogu liige
 • Sigrid Aruväli, OÜ Innowise asutaja, tegevjuht ja koolitaja

Hindamisnõukogu sekretär on Kaie Eha.

Hindamisnõukogu koosseisu volitused algasid 9.11.2022 ning kehtivad kuni 9.11.2025.

Hindamisnõukogu ülesanded

Hindamisnõukogu:

 • kinnitab täienduskoolituse kvaliteedihindamise põhimõtted ja läbiviimise korda sätestavad regulatsioonid;
 • kinnitab hindamiskomisjonide moodustamise põhimõtted ja komisjoniliikmete kvalifitseerumisnõuded;
 • langetab otsused täienduskoolituse kvaliteedi hindamise osas.

Haridus- ja Noorteameti põhimäärus, § 24 lõige 7

Dokumendid

Hindamisnõukogu tegevus on reguleeritud dokumendiga “Täienduskoolituse hindamisnõukogu ja vaidekomisjoni moodustamise kord”, mille leiad dokumentide alt.