Piiriülene tegevus

Piiriüleses tegevuses võib eristada kolme peamist suunda:

Piiriülesed hindamised

Piiriüleselt võib HAKA läbi viia nii institutsionaalseid akrediteerimisi kui ka õppekavade ja nende rühmade akrediteerimisi. Kõik piiriülesed hindamised toimuvad inglise keeles.

Taotlusi piiriüleseks hindamiseks võib esitada aastaringselt. Taotluse esitamiseks tuleb täita HAKA veebilehel olev taotlusvorm. HAKA vaatab kõik taotlused läbi vähemalt kaks korda aastas: 1. märts ning 1. september. Akrediteerimiskülastused viiakse läbi mitte vähem kui üks aasta peale taotluse rahuldamist.

Akrediteerimistaotluste rahuldamisel arvestame eelkõige järgnevaid kriteeriume: kõrgkool on oma riigis ametlikult tunnustatud; kõrgkooli asukohariik on ühinenud Euroopa kõrgharidusruumiga või järgib selle põhimõtteid; kõrgkool asub riigis, kus HAKA-l on või on olnud arendusprojekte.