Välisüliõpilaste õppimine ja õpetamine Eesti kõrgkoolides 2018/2019

2018. aasta mais moodustati EKKA juhataja korraldusega temaatilise hindamise juhtkomisjon, mille ülesandeks sai hindamise lähteülesande täpsustamine, sihtgrupi ja metoodika  paika panemine. Juhtkomisjoni koosseis:

Heli Mattisen – SA Archimedes, Eesti kõrg- ja kutsehariduse kvaliteediagentuuri juhataja, komisjoni esimees
Tambet Anja – Eesti Üliõpilaskondade Liidu asejuht, TÜ magistriõppe üliõpilane (psühholoogia)
Anneli Entson – Tööandjate Keskliidu haridusnõunik Katrin Kiisler – SA Archimedes, hariduse rahvusvahelistumise agentuuri asejuhataja
Eva Liina Kliiman – TLÜ magistriõppe üliõpilane (politoloogia)
Liia Lauri – SA Archimedes, Eesti kõrg- ja kutsehariduse kvaliteediagentuuri hindamisjuht
Ülle Tensing – Tartu ülikool, rahvusvahelise õpirände keskuse juhataja
Eneken Titov – Eesti Ettevõtluskõrgkooi Mainor rektori kt, õppeprorektor
Maiki Udam – SA Archimedes, Eesti kõrg- ja kutsehariduse kvaliteediagentuuri rahvusvahelise koostöö juht
Sigrid Vaher – Haridus- ja teadusministeeriumi kõrghariduse osakonna asejuhataja
Gunnar Vaht – SA Archimedes, akadeemilise tunnustamise agentuuri juhataja
Kerli Zirk – Siseministeeriumi kodakondsus- ja rändepoliitika osakonna nõunik

Hindamise viis läbi ekspertkomisjon koosseisus:

Kristiina Tõnnisson, Tartu Ülikool, Johan Skytte poliitikauuringute instituudi juhataja, komisjoni esimees
Maiki Udam, kõrghariduskonsultant, komisjoni sekretär
Sigrid Lainevee, Estonian Business School, Helsingi filiaali juhataja
Jekaterina Masenko, Tallinna Ülikool, üliõpilane
Britt Järvet, Tartu Ülikool, üliõpilane, Eesti Üliõpilaskondade Liidu juht
Anne Pikkov, Eesti Kunstiakadeemia õppeprorektor
Gunnar Piho, Tallinna Tehnikaülikooli Tarkvarateaduse instituudi dotsent, Infotehnoloogia teaduskonna magistriõppe prodekaan
Kai Treier, SA Archimedes, hariduse rahvusvahelistumise agentuuri analüütik

Uuringu läbiviimisesse olid kaasatud: Haridus- ja Teadusministeerium; Kõrgkoolid; Eesti Üliõpilaskondade Liit; Siseministeerium; Tööandjate Keskliit; SA Archimedes Hariduse rahvusvahelistumise agentuur; SA Archimedes Akadeemilise tunnustamise infokeskus

Hindamisel osalemine oli kõrgkoolidele vabatahtlik. Osalema olid oodatud kõrgkoolid, kus on vähemalt üks võõrkeelne õppekava ja võõrkeelsel õppekaval õppimas vähemalt kümme välisüliõpilast. Hindamises nõustusid osalema kuus kõrgkooli: Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor (EEK Mainor), Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia (EMTA), Estonian Business School (EBS), Tallinna Tehnikaülikool (TalTech), Tallinna Ülikool (TLÜ) ja Tartu Ülikool (TÜ). Kõrgkoolil oli võimalik valida, milliste õppekavadega hindamises osaleda.

Meetod:

  • Kõrgkoolide esitatud eneseanalüüsid etteantud küsimustiku alusel
  • Varasemate uuringute ja analüüside tulemused
  • Haridus- ja Teadusministeeriumi taustandmed
  • Intervjuud kõrgkoolide juhtide, tugistruktuuride esindajate, õppekavajuhtde, õppejõudude ja üliõpilastega (november-detsember 2018)
  • Intervjuud praktikaettevõtete esindajatega

Hindamisel keskenduti järgmistele teemadele:

  • õppekavade avamine ja vastuvõtt;
  • õppe eest tasumine;
  • õppimine ja õpetamine;
  • välisüliõpilaste praktika ja tööle rakendumine;
  • üliõpilaste ja õppejõudude tugisüsteemid.

Hindamisaruande lühikokkuvõte 

Hindamisaruande terviktekst

Välisüliõpilaste õppimise ja õpetamise teemalise seminari materjalid

Seminar toimus 21. märtsil 2019 Eesti Kunstiakadeemias. Seminari ettekanded: