Analüüsid, artiklid ja ettekanded

Sellele lehele oleme koondanud valdkondade kaupa HAKA tegevusega seotud analüüsid, artiklid ja aruanded.

Kõrgharidus

Hindamisperioodide analüüsid

Lauri, L., Masenko, J., & Mattisen, H. (2020). Kõrgkoolide institutsionaalse akrediteerimise rakendamine, tulemused ja õppetunnid. Ülevaade haridussüsteemi välishindamisest 2019/2020. õppeaastal, lk 29–31.

Lauri, L. (2018). Kõrghariduse hindamistulemustest 2017. Ülevaade haridussüsteemi välishindamisest 2017/2018 õppeaastal, lk 47–49.

Lauri, L., & Mattisen, H. (2017). Kõrgharidusõppe kvaliteedi hindamise tulemused 2012–2016 (terviktekst). Tallinn: Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuur.

Lauri, L., & Mattisen, H. (2017). Kõrgharidusõppe kvaliteedi hindamise tulemused 2012–2016 (kokkuvõte). Tallinn: Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuur.

Mattisen, H., Seema, R., & Udam, M. (2014). Institutsionaalse akrediteerimise vahekokkuvõte. Ülevaade haridussüsteemi välishindamisest 2013/2014. õppeaastal, lk 49–51.

Udam, M., Seema, R., & Mattisen, H. (2014). Institutsionaalse akrediteerimise vahekokkuvõte. Tallinn: Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuur.

Lauri, L. (2013). Välishindamine kõrghariduses. Ülevaade haridussüsteemi välishindamisest 2012/2013. õppeaastal, lk 33–35.

Temaatilised analüüsid

Kumpas-Lenk, K., Haavapuu, H., Mere, L., Lauri, L., Laansoo, K. ja Mattisen, H. (2022). Väljundipõhiste õppekavade rakendamine Eesti kõrgkoolides: välisekspertide vaade. Tallinn: Eesti Hariduse Kvaliteediagentuur.

Uusna-Rannap, S. (2022). Kõrgharidustaseme õpiväljundite reguleerimine riiklikul tasandil. Tallinn: Eesti Hariduse Kvaliteediagentuur.

Mattisen, H. (2021). Kõrghariduse kvaliteet Eestis. Riigikogu kõrghariduse toetusrühma raport. Kõrghariduse roll, kvaliteet ja rahastamise alused, lk 59–65.

Mattisen, H. (2021). Proposal for the development of the external quality assurance system of higher education in the Republic of Tajikistan in line with European standards. Tallinn: Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuur.

Lauri, L., & Mattisen, H. (2021). Teadus- ja arendustegevus rakenduskõrgkoolides: kitsaskohad ja hea praktika näited institutsionaalse akrediteerimise põhjal. Ülevaade haridussüsteemi välishindamisest 2020/2021. õppeaastal, lk 70–72.

Lauri, L., & Udam, M. (2021). Kõrgkoolide toimetulek sunnitud kaugõppega perioodil märts–juuni 2020. Ülevaade haridussüsteemi välishindamisest 2020/2021. õppeaastal, lk 127–129.

Udam, M. (2020). Kõrgkoolide toimetulek sunnitud kaugõppega perioodil
märts–juuni 2020. Kokkuvõte
. Tallinn: Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuur.

Välisüliõpilaste õppimine ja õpetamine Eesti kõrgkoolides. Hindamisaruanne. (2019). Tallinn: Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuur.

Mattisen, H. (2019). Kõrgharidus: praegune olukord ja väljakutsed. Haridusstrateegia 2035 väärtuste ja vastutuse ekspertrühma töömaterjal.

Lauri, L. (2019). Välisüliõpilaste õppimine ja õpetamine Eesti kõrgkoolides – temaatilise hindamise tulemused. Ülevaade haridussüsteemi välishindamisest 2018/2019. õppeaastal, lk 31–33.

Kõrghariduse kvaliteedihindamise kontseptsioon 2020. (2017). Tallinn: Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuur.

Higher Education Assessment Concept 2020. (2017). Tallinn: Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuur.

Lauri, L. (2016). Eesti kõrghariduse tugevused ja arenguvajadused õppekavagruppide kvaliteedihindamise tulemuste taustal. Tallinn: Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuur.

Lauri, L., & Bauman, H. (2016). Eesti kõrghariduse peamised tugevused ja arenguvajadused õppekavagruppide kvaliteedihindamise tulemuste taustal. Ülevaade haridussüsteemi välishindamisest 2015/2016. õppeaastal, lk 42–45.

Seema, R., Udam, M., Mattisen, H., & Lauri, L. (2014). Eesti kõrgkoolitöötajate poolt tajutud välishindamise mõju süsteemi/organisatsiooni ja personaalsel tasandil. Uuringu kokkuvõte. Tallinn: Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuur.

Bach, T., Dragojevic, D., Findlay, P., Hering, S., Lauri, L., Lynch, O., Olcen, Z., & Udam, M. (2014). Transparency of European Higher Education through public Quality Assurance Reports. Final report of the project.

Udam, M., Lauri, L., & Bach, T. (2013). Results of the survey on the use and usefulness of external quality assurance reports for different stakeholders. Transparency of European higher education through public quality assurance reports (527137-LLP-1-2012-1-BE-ERASMUS-EMGR). Tallinn: Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuur.

Tüür, L., & Mattisen, H. (2013). From Study Programme Accreditation to Study Programme Group Assessment. INQAAHE Proceedings.

Bauman, H., & Mattisen, H. (2012). Üleminekuhindamine – kõrghariduse välishindamise erijuhtum Eestis 2009–2011. Tallinn: Eesti Kõrghariduse Kvaliteediagentuur.

Bauman, H., & Mattisen, H. (2012). Transitional Evaluation: A Special Case of External Evaluation of Higher Education in Estonia 2009–2011. Tallinn: Eesti Kõrghariduse Kvaliteediagentuur.

Ettekanded

Lauri, L. (2019). Evaluation of Doctoral programmes in Estonia. Ettekanne seminaril “Early-Career Researchers Identity Development”.

Kumpas-Lenk. K. (2019). Learning outcomes: building the trust for higher education among students. Ettekanne INQAAHE 15. konverentsil.

Mattisen, H. (2018). Kas Eesti kõrgharidus ootab tuult või püüab tuult?. Ettekanne Haridusstrateegia 2035 väärtuste ja vastutuse ekspertrühma seminaril.

Lauri, L., Heidmets, M., & Virkus, S. (2015). Information Literacy and Information Culture in Higher Education Institutions. Ettekanne konverentsil “European Conference on Information Literacy”.

Kutseharidus

Hindamisperioodide analüüsid

Pärn, K., Raasuke, R., Kroonmäe, M., Taimsoo, R., Puik, M., & Lauri, L. (2022). Kutseõppe kvaliteedi hindamine 2021: tulemused ja õppetunnid. Tallinn: Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuur.

Kroonmäe, M., & Taimsoo, R. (2021). Kutseõppe kvaliteedi hindamine 2020: tulemused ja õppetunnid. Ülevaade haridussüsteemi välishindamisest 2020/2021. õppeaastal, lk 67–69.

Kroonmäe, M., Taimsoo, R., & Lauri, L. (2021). Kutseõppe kvaliteedi hindamine 2020: tulemused ja õppetunnid. Tallinn: Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuur.

Kroonmäe, M., & Taimsoo, R. (2020). Kutseõppe kvaliteedi hindamine 2019: tulemused ja õppetunnid. Ülevaade haridussüsteemi välishindamisest 2019/2020. õppeaastal, lk 26–28.

Kroonmäe, M., Taimsoo, R., Lauri, L., Mattisen, H. (2020). Kutseõppe kvaliteedi hindamine 2019: tulemused ja õppetunnid. Tallinn: Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuur.

Kroonmäe, M. Taimsoo, R., & Lauri, L. (2019). Kokkuvõte kutseõppe õppekavarühmade akrediteerimisest aastatel 2011–2018. Ülevaade haridussüsteemi välishindamisest 2018/2019. õppeaastal, lk 28–30.  

Kroonmäe, M., Puik, M., & Luhtaru, R. (2018). Kutseõppe õppekavarühmade akrediteerimise 2017. aasta tulemused. Ülevaade haridussüsteemi välishindamisest 2017/2018. õppeaastal, lk 44–46.

Kroonmäe, M., & Taimsoo, R. (2017). Kutseõppe õppekavarühmade akrediteerimise 2016. aasta tulemused. Tallinn: Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuur.

Kroonmäe, M., Lauri, L., & Puik, M. (2016). Kutseõppe õppekavarühmade akrediteerimisest. Ülevaade haridussüsteemi välishindamisest 2015/2016. õppeaastal, lk 32–35.

Kroonmäe, M., Lauri, L., & Puik, M. (2016). Kutseõppe õppekavarühmade akrediteerimise 2015. aasta tulemused. Tallinn: Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuur.

Seema, R., Kroonmäe, M., & Mattisen, H. (2015). Ülevaade kutseõppe tasemeõppe õppekavarühmade akrediteerimisest 2014. aastal hindamiskomisjonide aruannete põhjal. Uuringu kokkuvõte. Tallinn: Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuur.

Seema, R., Kroonmäe, M., & Mattisen, H. (2015). A Summary of the accreditations of curriculum groups of vocational training in 2014 based on reports by assessment committees. Tallinn: Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuur.

Kroonmäe, M., Mattisen, H., & Seema, R. (2015). Ülevaade kutseõppe õppekavarühmade akrediteerimisest 2014. aastal hindamiskomisjonide aruannete põhjalÜlevaade haridussüsteemi välishindamisest 2014/2015. õppeaastal, lk 33–36.

Seema, R., Kroonmäe, M., & Mattisen, H. (2015). A Summary of the accreditations of curriculum groups of vocational training in 2014 based on reports by assessment committees. Tallinn: Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuur.

Kroonmäe, M. (2014). Kutseõppe akrediteerimise 2014. aasta tulemused. Tallinn: Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuur.

Kroonmäe, M. (2014). Ülevaade kutseõppe õppekavarühmade akrediteerimisest. Ülevaade haridussüsteemi välishindamisest 2013/2014. õppeaastal, lk 46–48.

Kroonmäe, M. (2013) Kutseõppe õppekavarühmade akrediteerimisest. Ülevaade haridussüsteemi välishindamisest 2012/2013. õppeaastal, lk 29–32.

Kroonmäe, M., Tüür, L., & Mattisen, H. (2012). Kutseõppe õppekavarühmade akrediteerimine – pilootvoor 2011. Tallinn: Eesti Kõrghariduse Kvaliteediagentuur.

Temaatilised analüüsid

European Peer Review Quality Areas and Criteria for Vocational Education and Training (VET). (2021). This handbook has been produced as part of the EU funded projects to support the operations of the quality assurance national reference points for VET (EQAVET NRPs). The development work on peer review criteria has been carried out as a joint project by the NRPs of Croatia, Estonia, Finland and Slovenia from 2019–2021 (Quality Areas 1–10), following the earlier project by the NRPs of Austria, Croatia, Finland and Slovenia from 2017–2019 (Quality Areas 11–15).

Mattisen, H. (2019). Kutseharidus: praegune olukord ja väljakutsedHaridusstrateegia 2035 väärtuste ja vastutuse ekspertrühma töömaterjal.

Kutseõppe kvaliteedihindamise kontseptsioon. (2018). Tallinn: Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuur.

Quality assessment of Vocational Education. Conceptual framework. (2018). Tallinn: Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuur.

Luhtaru, R., & Ode, M. (2017). Praktika ja töökohapõhise õppevormi kitsaskohtade ja arendusvaldkondade analüüs.

Ettekanded

Kroonmäe, M. (2021). Praktika ja töökohapõhine õpe kvaliteedi hindamisel. Ettekanne koostöökohtumisel “Praktiliselt praktikast ja töiselt töökohapõhisest õppest”.

Kroonmäe, M., & Taimsoo, R. (2019). New concept of external Quality Assurance in VET, profile and training of external evaluators in Estonia. Ettekanne üritusel “Peer Learning Activity on Balancing self-evaluation with external evaluation in VET systems across the Europe”.

Mattisen, H. (2018). Kutsehariduse identiteediotsingud. Ettekanne Haridusstrateegia 2035 väärtuste ja vastutuse ekspertrühma seminaril.

Täienduskoolitus

Hindamisperioodide analüüsid

Kumpas-Lenk, K., Sukk, M., & Estra, I. (2022). Kokkuvõte tervise ja heaolu valdkonna täienduskoolitusasutuste õppe kvaliteedi hindamisest. Tallinn: Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuur.

Kumpas-Lenk, K. (2021). Täienduskoolitusasutuste kvaliteedi hindamine 2019–2021: tulemused ja õppetunnid. Ülevaade haridussüsteemi välishindamisest 2020/2021. õppeaastal, lk 7377.

Kumpas-Lenk, K. (2021). Täienduskoolitusasutuste kvaliteedi hindamine 2020: tulemused ja õppetunnid. Tallinn: Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuur.

Kumpas-Lenk, K., & Haavapuu, H. (2021). Täienduskoolitusasutuste õppe kvaliteedi hindamise protsessi analüüs: kitsaskohad ja võimalused. Tallinn: Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuur.

Estra, I. (2021). Hindamistulemused: juuksuritöö ja iluteenindus. Kokkuvõte täienduskoolitusasutuste õppe kvaliteedi hindamistest 2020. Tallinn: Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuur.

Estra, I. (2021). Hindamistulemused: mehaanika ja metallitöö. Kokkuvõte täienduskoolitusasutuste õppe kvaliteedi hindamistest 2020. Tallinn: Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuur.

Kritšmann-Lekštedt, A. (2021). Hindamistulemused: ettevõtlus ja isikuareng. Kokkuvõte täienduskoolitusasutuste õppe kvaliteedi hindamistest 2020. Tallinn: Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuur.

Kumpas-Lenk, K. (2021). Hindamistulemused: turundus ja reklaam. Kokkuvõte täienduskoolitusasutuste õppe kvaliteedi hindamistest 2020. Tallinn: Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuur.

Sukk, M. (2021). Hindamistulemused: sotsiaaltöö ja nõustamine. Kokkuvõte täienduskoolitusasutuste õppe kvaliteedi hindamistest 2020. Tallinn: Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuur.

Taimsoo, R. (2021). Hindamistulemused: arvutioskused. Kokkuvõte täienduskoolitusasutuste õppe kvaliteedi hindamistest 2020. Tallinn: Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuur.

Temaatilised analüüsid

Kumpas-Lenk, K., & Mattisen, H. (2023). Täienduskoolituse kvaliteedihindamise mudelid 2019-2023. Tallinn: Eesti Hariduse Kvaliteediagentuur.

Kumpas-Lenk, K. ( 2023). Täienduskoolitusasutuste lävendipõhise kvaliteedihindamise tulemused 2019-2022. Tallinn: Eesti Hariduse Kvaliteediagentuur.

Kumpas-Lenk, K., Sukk, M., Mattisen, H., Kattai, E., & Järvet, B. (2020). Täienduskoolituse kvaliteet – vastutus, kitsaskohad, võimalused. Tallinn: Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuur. ISBN 978-9949-481-87-3 (pdf).

Kumpas-Lenk, K., & Mattisen, H. (2019). Täienduskoolitus: praegune olukord ja väljakutsedHaridusstrateegia 2035 väärtuste ja vastutuse ekspertrühma töömaterjal.

Teadusartiklid, magistri- ja doktoritööd

Teadusartiklid

Lauri, L., Virkus, S., & Heidmets, M. (2021). Information cultures and strategies for coping with information overload: case of Estonian higher education institutions. Journal of Documentation, 77(2), lk 518–541.

Isaeva, R., Eisenschmidt, E., Vanari, K., & Kumpas-Lenk, K. (2020). Students’ views on dialogue: improving student engagement in the quality assurance process. Quality in Higher Education, 26(1), lk 80–97. 

Puik, M., & Titov, E. (2020). Quality Assessment Models and Criteria in Continuing Education. INTED2020 Proceedings, 1. IATED Academy, 8280−8288.

Beerkens, M., & Udam, M. (2017). Stakeholders in Higher Education Quality Assurance: Richness in Diversity?High Educ Policy 30lk 341–359.

Seema, R., Udam, M., Mattisen, H., & Lauri, L. (2017). The perceived impact of external evaluation: the system, organisation and individual levels—Estonian case. High Educ 73lk 79–95.

Seema, R., Udam, M., & Mattisen, H. (2016). Attitudes of academic staff towards their own work and towards external evaluation, from the perspective of self-determination theory: Estonian case. Quality in Higher Education, 22(2), lk 117−126.

Lauri, L., Heidmets, M., & Virkus, S. (2016). The information culture of higher education institutions: the Estonian caseInformation Research, 21(3), paper 722.

Udam, M., Seema, R., & Mattisen, H. (2015). Eesti kõrgharidus institutsionaalse akrediteerimise tulemuste taustal ehk mida juhid peaksid teadma. Eesti Haridusteaduste Ajakiri, 3(1), lk 80–102.

Udam, M., & Heidmets, M. (2013). Conflicting views on quality: interpretations of ‘a good university’ by representatives of the state, the market and academia. Quality in Higher Education, 19(2), lk 210–224.

Magistri- ja doktoritööd

Lauri, L. (2021). Information Culture and Coping With Information Overload: The Case of Estonian Higher Education Institutions. Doktoritöö. Tallinn: Tallinna Ülikool.

Masenko, J. (2021). Üliõpilastest ekspertide roll ja selle kujunemist mõjutavad tegurid kõrghariduse kvaliteedi hindamisel. Magistritöö. Tallinn: Tallinna Ülikool.

Kumpas-Lenk, K. (2019). Implementation of Outcome-based Education in Estonian Higher Education: The design of learning outcomes matters. Doktoritöö. Tallinn: Tallinna Ülikool.

Puik, M. (2020). Täienduskoolitusasutuste lävendipõhise kvaliteedi hindamise protsessi ja kriteeriumite täiendamine. Magistritöö. Tallinn: Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor.

Mandel, K. (2015). Kutseõppe õppekavarühmade kvaliteediprobleemid ning nende parendamine 2011. aasta pilootvooru ja 2014. aasta akrediteerimisprotsessi aruannete põhjal. Magistritöö. Tartu: Tartu Ülikool.

Udam, M. (2013). Meeting state, market and academic concerns: Challenge for external quality assurance of higher education institutions. Estonian Case. Doktoritöö. Tallinn: Tallinna Ülikool.

Muud EKKA tegevusega seotud analüüsid ja ettekanded

Aruanded

Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri arengukava 2017–2022 täitmise vahearuanne. (2021). Tallinn: Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuur.

Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri arengukava 2017-2022 täitmise vahearuande kokkuvõte. (2021). Tallinn: Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuur.

Ettekanded

Mattisen, H. (2019). Key Features of Estonian Education. Ettekanne Rootsi Kvaliteediinstituudi aastakonverentsil.

Mattisen, H. (2018). Tradition vs Innovation. Ettekanne rahvusvahelisel kvaliteediauhindade tseremoonial.

Kroonmäe, M., & Bauman, H. (2017). Integrated Assessment of Higher Education and VET Programmes – Mission Possible! Estonian Experience in Breaking Barriers Between Higher and Vocational Education Assessments. Ettekanne INQAAHE konverentsil Bahrainis.

Vau, I., & Varendi, M. (2014). Changing education − QA and the shift from teaching to learning. Ettekanne üritusel European Quality Assurance Forum.