Mentorid

Meie tiimi kuuluvad särasilmsed mentorid üle Eesti, kel on pikaaegne kogemus nii üldhariduskoolides töötamise kui ka mentoriks olemisega. Mentorid alustasid oma tööd üldhariduskoolide arendusprogrammis 2021. aasta sügisel. Loe nende kogemuslugusid allpool!

Kristi Mumm

Kristi on Tartu Forseliuse Kooli õppejuht. Ta on viimased 5-6 aastat tegelenud oma kooli meeskonnaga ahhaaliku koolimudeli loomise ja juurutamisega. Selle mudeli alla käib näiteks lõimingu- ja valikainetesüsteemi loomine koolis, samuti koostöine ja eluline õppimine ning süsteemne ennastjuhtiva õppija toetamine.

Alo Savi

Alo iseloomustab end kui elupõlist haridustöötajat, kes läks koolist ülikooli ja ülikoolist juba kooli õpetajana tööle. Alo on töötanud 17 aastat õpetaja, õppejuhi ja koolijuhina Tartu-, Jõgeva- ja Põlvamaal. Tema igapäevatöö eesmärk on, et iga Eesti laps saaks parimat võimalikku haridust.

Anu Köidam

Anu on juba 26 aastat olnud seotud Ilmatsalu kooliga – alguses klassiõpetajana ja viimased 10 aastat koolijuhina. Anu sõnul ei olnud õpetajaks õppimine ja koolijuhiks saamine teadlik soov ja valik. Täna on ta nende juhuste ja võimaluste üle õnnelik ja on nautinud lastega töötades erinevaid rolle.

Hiie Asser

Hiie töötab Tartu Annelinna Gümnaasiumis. Aastate jooksul on ta selles koolis pidanud mitut ametit: 1984. aastal asus tööle eesti keele kui teise keele õpetajana, seejärel sai temast õppealajuhataja ja viimased 13 aastat on ta olnud direktori rollis.

Sirje Kautsaar

Sirje töötab haridusvaldkonnas juba alates 1992. aastast. Olles liikunud läbi erinevat vastutuskoormat pakkuvate ametikohtade on tema seljakotis hea pagas kogemusi rohujuure tasandilt tippjuhini välja. Täna juhib Sirje koos meeskonnaga Rapla Gümnaasiumi.

Erli Aasamets

Erli on Kilingi-Nõmme Gümnaasiummi direktor. Ta on kasvanud koolijuhiks 29-aastase tööga üldhariduses, kohalikus omavalitsuses ja IT valdkonnas. Ta usub, et veidi tema isegi mässulist maailmamuutmise iha tasakaalustavad kogemused, vastutustunne ja arukus. 

Leelo Tiisvelt

Esimest korda astus Leelo klassi ette Pärnu Internaatkoolis, mis tänaste mõistete järgi oleks olnud hariduslike erivajadustega laste kool, kuid oli toona siiski täiesti tavaline keskkool. Alates 1981. aastast on ta olnud seotud erinevate Viimsi valla koolidega. 40 aastast 20 on Leelo pühendanud Viimsi ja Randvere koolide juhtimisele.