Anu Köidam: “Mentor peab olema tähelepanelik kuulaja.”

Anu Köidam

Sel sügisel on veab EKKA üldhariduskoolide arendusprogrammi. Projekti valitud koole toetavad 12 inspireerivat mentorit, keda teile lähinädalatel ka tutvustame. Saage tuttavaks Anu Köidam!

Anu Köidam on juba 26 aastat olnud seotud Ilmatsalu kooliga – alguses klassiõpetajana ja viimased 10 aastat koolijuhina.

Kuidas sai sinust õpetaja ja koolijuht?

Minu õppimine õpetajaks ja saamine koolijuhiks ei olnud teadlik soov ja valik, vaid kuidagi juhuslik. Täna olen nende juhuste ja võimaluste üle õnnelik, ja nautinud lastega töötades erinevaid rolle. Kooli olen nii kauaks jäänud seepärast, et igas päevas on laste vahetut siirust ja põnevaid väljakutseid.

Milline on olnud sinu roll mentorina, mis on selle töö juures oluline?

Mentorina on mul siiani olnud võimalus olla toeks alustavatele haridusjuhtidele. Koostöös pean oluliseks avatud ja arendavat partnerlust. Mentor peab olema tähelepanelik kuulaja ja õigete küsimuste esitaja. Tihti on vastused juhendataval olemas, aga nendeni on vaja jõuda õigeid küsimusi küsides. Juhindun teadmisest, et kooslooming sünnib olemasoleva hea märkamisest ja see, millele pöörad tähelepanu, kasvab!

Mida annab sulle juurde üldhariduskoolide arendusprogrammis osalemine?

Arendusprogrammis osalemine on võimalus enesearenguks. Läbi koostöö kooli meeskonnaga saab analüüsida oma tegevusi ja leida võimalusi arenguks ka oma koolis.

Milline võiks olla lähituleviku kõige olulisem märksõna üldhariduse kvaliteedi arendamisel?

Aastal 2022 peaksime eelkõige tegelema õppima õppimisega ja sellega, et kõigil koolis töötavatel inimestel võiks olla südames soov olla õppijale tõeliselt toeks.