Alo Savi: “Mentoriks olemine avardab maailma!”

Sel sügisel on veab EKKA üldhariduskoolide arendusprogrammi. Projekti valitud koole toetavad 12 inspireerivat mentorit, keda teile lähinädalatel ka tutvustame. Saage tuttavaks – Alo Savi!

Alo Savi

Alo Savi iseloomustab end kui elupõlist haridustöötajat, kes läks koolist ülikooli ja ülikoolist juba kooli õpetajana tööle. Alo on töötanud 17 aastat õpetaja, õppejuhi ja koolijuhina Tartu-, Jõgeva- ja Põlvamaal. Tema igapäevatöö eesmärk on, et iga Eesti laps saaks parimat võimalikku haridust. Alo on ka 2023. aasta sügisel avatava Tõnismäe Riigigümnaasiumi direktor.

Mis motiveeris sind selles programmis osalema?

Selles programmis motiveeris mind osalema võimalus väga tugevate osapoolte koostööks ja ikka iga õpilase arengu nimel. See on väga kutsuv, kui kokku saavad Tallinna Ülikooli teadmine ja tahe, üle Eesti valitud silmapaistvad mentorid ja motiveeritud koolimeeskonnad.

Kas ja miks võiks üks kool sarnase arendusprogrammiga liituda?

Iga kool võiks kindlasti sarnase arendusprogrammiga liituda. Kui minu praegusele koolile pakutaks seda võimalust, siis haaraksin sellest kahe käega kinni. See on silmapaistev, kuidas on võimalik häid metoodikaid kasutades õpilase õppimist päriselt toetada ja uuele tasemele viia. Ma arvan, et Eestis pole ükski kool sedavõrd “valmis”, et ei vajaks parendamist ega ülikooli ja mentorite tuge.

Mida soovitaksid oma mentoriks olemise kogemuse põhjal neile, kes kaaluvad mentoriks hakkamist?

See ei ole lihtne töö, aga kindlasti avardab maailma. Iga mentorlus on omaette kogemus ja vajab erinevat suhtumist ja suhtlemist. Selles programmis on kindlasti suureks plussiks see, et mentorid töötavad paaridena. See võimaldab palju rohkem märgata, paremini toetada ja üksteist täiendades kooli ja õpilase heaks ka rohkem teha.

Mis on sinu arvates 2022. aastal kolm kõige olulisemat märksõna, mis iseloomustaksid üldhariduse kvaliteedikultuuri arendamist Eesti koolides?

Märksõnadeks võiksid olla teadus- ja tõenduspõhisus, koostöö ja usaldus.