Posts Tagged: pressiteade

Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri (EKKA) hindamisnõukogu otsustas akrediteerida Tallinna Tehnikakõrgkooli seitsmeks aastaks. Tallinna Tehnikakõrgkooli (TTK) hinnanud rahvusvaheline komisjon tõi välja mitmeid kõrgkooli tugevusi. Komisjon leidis, et kõrgkoolil on nüüdisaegne ning pidevas arendus taristu, mis loob väga head võimalused nii õppimiseks kui ka õpetamiseks. Lisaks tõsteti esile õppejõudude pühendumust üliõpilaskesksusele ning oma õpetamispädevuse pidevale parendamisele.…

Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri (EKKA) hindamisnõukogu otsustas akrediteerida Tallinna Tehnikaülikooli seitsmeks aastaks. Tallinna Tehnikaülikooli (TalTech) hinnanud rahvusvaheline komisjon tõi välja mitmeid ülikooli tugevusi. Komisjon leidis näiteks, et TalTech paistab silma hästi välja kujunenud õppekavade poolest. Lisaks leiti, et ülikool on ühiskondlikult kaasav, panustades aktiivselt mitmetesse erialaorganisatsioonidesse ja valdkondlikesse tegevuskavadesse Eestis. EKKA hindamisnõukogu tunnustas ülikooli…

Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri (EKKA) kõrghariduse hindamisnõukogu otsustas akrediteerida Tallinna Ülikooli seitsmeks aastaks kõrvaltingimusega. Tallinna Ülikooli (TLÜ) hinnanud rahvusvaheline komisjon tõi välja mitmeid ülikooli tugevusi. Komisjon leidis, et TLÜ-d iseloomustab tugev kogukonnatunne ning jagatud väärtused. Ingliskeelsete õppekavade arv on suur ja sissetulev mobiilsus üliõpilaste ning õppejõudude seas on hea. Lisaks leiti, et ülikooli teadustöö…

Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri (EKKA) hindamisnõukogu otsustas akrediteerida Eesti Lennuakadeemia kolmeks aastaks. Eesti Lennuakadeemiat (ELA) hinnanud rahvusvaheline komisjon tõi välja mitmeid kõrgkooli tugevusi ja soovitusi edasisteks arendusteks. Komisjon leidis, et akadeemial on väga hea koostöö lennundussektori peamiste osapooltega, ent kõrgkool peab senisest enam panustama teadus- ja arendustegevustesse. EKKA hindamisnõukogu kinnitas, et lennuakadeemia õppekavad vastavad…

Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri (EKKA) hindamisnõukogu otsustas akrediteerida Kaitseväe Akadeemia seitsmeks aastaks ja tunnustada kõrgkooli ühiskonna teenimise valdkonnas. Kaitseväe Akadeemiat (KVA) hinnanud rahvusvaheline komisjon tõi välja mitmeid kõrgkooli tugevusi ja soovitusi edasisteks arendusteks. Komisjon leidis, et akadeemial on väga hea koostöö Eesti Kaitseväega ja kõrgkooli eesmärgid on selgelt seostatud riigikaitse arengukava prioriteetidega. EKKA hindamisnõukogu…

Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri (EKKA) kõrghariduse hindamisnõukogu otsustas akrediteerida Estonian Business Schooli seitsmeks aastaks.   Estonian Business Schooli (EBS) hinnanud rahvusvaheline komisjon tõi oma aruandes välja mitmeid ülikooli tugevusi, aga ka soovitusi edasisteks arendusteks. Komisjon leidis, et EBS-ist on saanud küps ja enesekindel institutsioon, mis arvestab üliõpilaste tagasisidet ning välishindamiste tulemusi sihipäraselt erinevates arendustegevustes.…