Tallinna Tehnikaülikool läbis institutsionaalse akrediteerimise

Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri (EKKA) hindamisnõukogu otsustas akrediteerida Tallinna Tehnikaülikooli seitsmeks aastaks.

Tallinna Tehnikaülikooli (TalTech) hinnanud rahvusvaheline komisjon tõi välja mitmeid ülikooli tugevusi. Komisjon leidis näiteks, et TalTech paistab silma hästi välja kujunenud õppekavade poolest. Lisaks leiti, et ülikool on ühiskondlikult kaasav, panustades aktiivselt mitmetesse erialaorganisatsioonidesse ja valdkondlikesse tegevuskavadesse Eestis.

EKKA hindamisnõukogu tunnustas ülikooli suutlikkust viia edukalt ellu organisatsiooni struktuuri, õppekavade ja uurimisrühmade põhjalik ja laiaulatuslik reform. Seejuures on TalTech reageerinud tõhusalt eelmise institutsionaalse akrediteerimise soovitustele ja muutuvale väliskeskkonnale.

Samas leidis nõukogu, et TalTech peaks parema kooskõla saavutamiseks Euroopa kõrgharidusruumi kvaliteedikindlustuse standardite ja suunistega üle vaatama õppekavades kavandatud õpiväljundite sõnastuse, nende saavutamiseks mõeldud õpivõimalused ja ainekursuste ning õppekava õpiväljundite sidususe.

Tallinna Tehnikaülikooli rektor Tiit Land kommenteeris, et seitsmeaastane akrediteering on suur tunnustus ülikoolile mitmes mõttes. „Esiteks on see kinnitus, et ülikool on teinud viimase seitsme aastaga märkimisväärset tööd ja liigub õigel kursil,“ selgitas ta. „Seda tõestab ka EKKA hindamisnõukogu tunnustus ülikoolis ellu viidud reformidele, mis hõlmasid endas nii struktuurimuudatusi, õppe- kui ka teadustegevust. Teiseks on meeldiv saada välisekspertidelt positiivset tagasisidet tehnikaülikooli uue arengukava strateegiliste eesmärkide kohta. Lisaks näitab täisakrediteering, et oleme hinnanud adekvaatselt eneseanalüüsi raportis välja toodud tugevusi ja parenduskohti.“

Suurt tähelepanu pööratakse õppetegevusele

Land lisas, et soovitusi edasisteks arenguteks tegi komisjon kõigi 12 standardi lõikes. Kuna pooled neist (lisaks kaheksa vaatlusalust õppeprogrammi) on otseselt seotud õppetegevusega, on tema hinnangul ootuspärane, et hindamiskomisjoni ettepanekud on paljuski suunatud õppevaldkonna toetamisele. „Väga positiivne on, et õppetegevuse olulisuse ülikooli keskse protsessina märkis ära ka rahvusvaheline komisjon,“ leidis ta. „Kvaliteetse hariduse pakkumine on meie igapäevases fookuses ja jätkame kindlasti tööd selle nimel, et meie üliõpilased saaksid parima õpikogemuse. Enamik soovitusi, mis puudutavad õppetööd ja -korraldust, tõime välja ka eneseanalüüsi raportis. Vaatame komisjoni tagasiside põhjalikult läbi ja paneme paika edasised tegevused aruandes välja toodud soovituste ning ettepanekute ellu viimiseks.“

EKKA juhataja Heli Mattisen sõnas, et Tallinna Tehnikaülikooli üks tugevusi on kindlasti ressursside ambitsioonikas suunamine sellistesse olulistesse valdkondadesse nagu õpetamine ja õppimine, teadusuuringud, personaliarendus, digitaliseerimine ja tugitaristu. Ülikool paistab tema sõnul silma ka tõhusa ja informeeritud juhtimise poolest.

Kõik Eestis tegutsevad kõrgkoolid peavad vähemalt korra seitsme aasta jooksul läbima institutsionaalse akrediteerimise. Institutsionaalne akrediteerimine on välishindamine, mille käigus hinnatakse kõrgkooli juhtimise, töökorralduse, õppe- ja teadustegevuse ning õppe- ja uurimiskeskkonna vastavust õigusaktidele, õppeasutuse eesmärkidele ja arengukavale. Hindamise viib läbi rahvusvaheline ekspertkomisjon, kelle hindamisaruande põhjal langetab akrediteerimisotsuse EKKA kõrghariduse hindamisnõukogu. Tallinna Tehnikaülikool läbis institutsionaalse akrediteerimise esmakordselt 2015. aastal. Tutvu hindamisotsuste ja aruannetega siin.

Foto: Tallinna Tehnikaülikool