Posts Tagged: kutseõppe kvaliteedi hindamine

30. juunil toimus kutsehariduse hindamisnõukogu istung. Nõukogu võttis vastu kolme kooli 8 õppekavarühma kvaliteedi hindamise otsused. Lisaks hindamisotsuste vastuvõtmisele andis nõukogu tagasisidet kuue kooli õppekavarühmade parendustegevuste ülevaadetele. Kutsehariduse hindamisnõukogu otsused lühidalt: Tallinna Tööstushariduskeskuses viiakse läbi järgmine kutseõppe kvaliteedi hindamine läbi kuue aasta pärast õppekavarühmades mootorliikurid, laevandus- ja lennundustehnika; andmebaaside ja võrgu disain ning haldus ning…

2. juunil toimus uue kutsehariduse hindamisnõukogu koosseisu esimene istung. Nõukogu võttis vastu viie kooli 10 õppekavarühma kvaliteedi hindamise otsused. Lisaks hindamisotsuste vastuvõtmisele andis nõukogu tagasisidet viie kooli õppekavarühmade parendustegevuste ülevaadetele. Kutsehariduse hindamisnõukogu otsused lühidalt: Eesti Merekoolis viiakse läbi järgmine kutseõppe kvaliteedi hindamine läbi kolme aasta pärast õppekavarühmades transporditeenused, mootorliikurid, laevandus- ja lennundustehnika ning elektrienergia ja…

26. jaanuaril toimus 2022. aasta esimene kutsehariduse hindamisnõukogu istung. Nõukogu võttis vastu nelja kooli 5 õppekavarühma kvaliteedi hindamise otsust ja ühe kooli õppekavarühma esmahindamise otsuse. Lisaks hindamisotsuste vastuvõtmisele andis nõukogu tagasisidet nelja kooli õppekavarühma parendustegevuste ülevaatele. Toome kutsehariduse hindamisnõukogu otsused lühidalt. Pärnumaa Kutsehariduskeskuses viiakse järgmine kutseõppe kvaliteedi hindamine läbi kuue aasta pärast tekstiili, rõivaste, jalatsite…

17. septembril toimus 2021. aasta teise poolaasta esimene kutsehariduse hindamisnõukogu istung. Nõukogu võttis vastu kolme kooli 5 õppekavarühma kvaliteedi hindamisotsust ja ühe kooli õppekavarühma kordushindamise otsuse. Lisaks hindamisotsuste vastuvõtmisele andis nõukogu tagasisidet ühe kooli õppekavarühma parendustegevuste ülevaatele. Kutsehariduse hindamisnõukogu otsused lühidalt: Järvamaa Kutsehariduskeskuses viiakse järgmine kutseõppe kvaliteedi hindamine läbi kuue aasta pärast õppekavarühmades: põllundus ja…

EKKA kutseõppe hindamisjuht Marge Kroonmäe tegi ettekande PRÕM projekti („Tööturu vajadustele vastava kutse- ja kõrghariduse arendamine“) koostöökohtumisel „Praktiliselt praktikast ja töiselt töökohapõhisest õppest“, kus tõdes, et praktika korraldus ja sisu on kutseõppe kvaliteedi hindamises jätkuvalt murekoht. Kroonmäe tõi välja, et alates 2011. aastast, mil Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuur (EKKA) alustas kutseõppe õppekavarühmade akrediteerimisega, on…