Kutsehariduse hindamisnõukogu võttis vastu 10 hindamisotsust

2. juunil toimus uue kutsehariduse hindamisnõukogu koosseisu esimene istung. Nõukogu võttis vastu viie kooli 10 õppekavarühma kvaliteedi hindamise otsused. Lisaks hindamisotsuste vastuvõtmisele andis nõukogu tagasisidet viie kooli õppekavarühmade parendustegevuste ülevaadetele.

Kutsehariduse hindamisnõukogu otsused lühidalt:

Eesti Merekoolis viiakse läbi järgmine kutseõppe kvaliteedi hindamine läbi kolme aasta pärast õppekavarühmades transporditeenused, mootorliikurid, laevandus- ja lennundustehnika ning elektrienergia ja energeetika.

Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskoolis viiakse läbi järgmine kutseõppe kvaliteedi hindamine käsitöö õppekavarühmas kuue aasta pärast.

Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses viiakse läbi järgmine kutseõppe kvaliteedi hindamine kuue aasta pärast õppekavarühmades andmebaaside ja võrgu disain ning haldus, tarkvara ja rakenduste arendus ning analüüs, audiovisuaalsed tehnikad ja meedia tootmine ning elektroonika ja automaatika.

Eesti Esimeses Erakosmeetikakoolis viiakse läbi järgmine kutseõppe kvaliteedi hindamine juuksuritöö ja iluteeninduse õppekavarühmas kolme aasta pärast

Pärnu Saksa Tehnoloogiakoolis viiakse läbi järgmine kutseõppe kvaliteedi hindamine elektrienergia ja energeetika õppekavarühmas kuue aasta pärast

Hindamisnõukogu andis tagasisidet Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskooli, Tallinna Kopli Ametikooli, Hiiumaa Ametikooli, Tallinna Polütehnikumi ja Kehtna Kutsehariduskeskuse parendustegevuste ülevaadetele. Muuhulgas tunnustati näiteks Tallinna Kopli Ametikooli tegevusi potentsiaalsete õpilaste arvu suurendamiseks ja paindlike õppevormide pakkumiseks, õppeinfosüsteemi Tahvel kõikide võimaluste kasutuselevõttu Tallinna Polütehnikumis ning Kehtna Kutsehariduskeskuse fokusseeritust IT erialade õppekavade arvule ja vastuvõtule.

Täpsema info leiad hindamisnõukogu istungi protokollist. Kõik kvaliteedi hindamise otsused ja aruanded leiad siit.

Kutseõppe hindamine

Kutseõppe kvaliteedi hindamine on sisehindamisel põhinev kooliväliste sõltumatute hindajate läbiviidav välishindamine, mis toimub vähemalt üks kord kuue aasta jooksul.

Õppeõiguse saamiseks kooli avatavas õppekavarühmas korraldab EKKA haridus- ja teadusministeeriumi tellimusel ekspertiisi ehk esmahindamise. Õppekavarühma esmahindamise aluseks on kutseõppeasutuse seaduses loetletud dokumendid ning kooli hindamiskülastuse käigus saadud informatsioon. Õppekavarühmas, mis on saanud õppeõiguse kolmeks aastaks, viiakse kooli taotluse alusel läbi kordushindamine. Kordushindamisel tähtajatu õppe õiguse saanud kooli õppekavarühm läbib edaspidi regulaarse kvaliteedi hindamise.