Kutsehariduse hindamisnõukogu võttis vastu 8 hindamisotsust

30. juunil toimus kutsehariduse hindamisnõukogu istung. Nõukogu võttis vastu kolme kooli 8 õppekavarühma kvaliteedi hindamise otsused. Lisaks hindamisotsuste vastuvõtmisele andis nõukogu tagasisidet kuue kooli õppekavarühmade parendustegevuste ülevaadetele.

Kutsehariduse hindamisnõukogu otsused lühidalt:

Tallinna Tööstushariduskeskuses viiakse läbi järgmine kutseõppe kvaliteedi hindamine läbi kuue aasta pärast õppekavarühmades mootorliikurid, laevandus- ja lennundustehnika; andmebaaside ja võrgu disain ning haldus ning tarkvara ja rakenduste arendus ning analüüs.

Kuressaare Ametikoolis viiakse läbi järgmine kutseõppe kvaliteedi hindamine kuue aasta pärast õppekavarühmades sotsiaaltöö ja nõustamine ning lastehoid ja teenused noortele.

Tartu Rakenduslikus Kolledžis viiakse läbi järgmine kutseõppe kvaliteedi hindamine kuue aasta pärast õppekavarühmades hulgi- ja jaekaubandus; juhtimine ja haldus ning transporditeenused.

Hindamisnõukogu andis tagasisidet Tartu Rakendusliku Kolledži, Valgamaa Kutseõppekeskuse, Tallinna Majanduskooli, Pärnumaa Kutsehariduskeskuse, Kuressaare Ametikooli ja Järvamaa Kutsehariduskeskuse parendustegevuste ülevaadetele. Muuhulgas tunnustas nõukogu näiteks Valgamaa Kutseõppekeskust ja Pärnumaa Kutsehariduskeskust süsteemsete parendustegevuste kavandamise eest ning Kuressaare Ametikooli tegevusi koolirõõmu tõstmisel.

Täpsema info leiad hindamisnõukogu istungi protokollist. Kõik kvaliteedi hindamise otsused ja aruanded leiad siit.

Kutseõppe hindamine

Kutseõppe kvaliteedi hindamine on sisehindamisel põhinev kooliväliste sõltumatute hindajate läbiviidav välishindamine, mis toimub vähemalt üks kord kuue aasta jooksul.

Õppeõiguse saamiseks kooli avatavas õppekavarühmas korraldab HAKA haridus- ja teadusministeeriumi tellimusel ekspertiisi ehk esmahindamise. Õppekavarühma esmahindamise aluseks on kutseõppeasutuse seaduses loetletud dokumendid ning kooli hindamiskülastuse käigus saadud informatsioon.

Õppekavarühmas, mis on saanud õppeõiguse kolmeks aastaks, viiakse kooli taotluse alusel läbi kordushindamine. Kordushindamisel tähtajatu õppe õiguse saanud kooli õppekavarühm läbib edaspidi regulaarse kvaliteedi hindamise.