Posts Tagged: Kutsehariduse hindamisnõukogu

Eesti Hariduse Kvaliteediagentuur (HAKA) ootab kandidaate kutsehariduse hindamisnõukogu liikme-õpilaste esindaja vabanenud kohale. Kandidaate hindamisnõukogu liikme kohale võivad esitada tööandjate keskorganisatsioonid, registreeritud kutse- ja erialaliidud, tööandjate ühendused, kutsehariduse valdkonna arendusasutused, Eesti Õpilasesinduste Liit ja teised kutsehariduse osapooled. Kandidaat ei pea kuuluma teda esitava organisatsiooni liikmeskonda. Hindamisnõukogusse kuulub 13 liiget, sh vähemalt üks õpilaste esindaja. Kandideerimine ja valimine Kandidaadi…

Eesti Hariduse Kvaliteediagentuur (HAKA) ootab kandidaate kutsehariduse hindamisnõukogu liikme-kutseõppeasutuste esindaja vabanenud kohale. Kandidaate hindamisnõukogu liikme kohale võivad esitada tööandjate keskorganisatsioonid, registreeritud kutse- ja erialaliidud, tööandjate ühendused, kutsehariduse valdkonna arendusasutused, Eesti Õpilasesinduste Liit ja teised kutsehariduse osapooled. Kandidaat ei pea kuuluma teda esitava organisatsiooni liikmeskonda. Hindamisnõukogusse kuulub 13 liiget, sh vähemalt üks kutseõppeasutuste esindaja. Nõukogu liikmed…

Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuur ootab kandidaate kutsehariduse hindamisnõukogu liikme kohtadele. Kandidaate võivad esitada tööandjate keskorganisatsioonid, registreeritud kutse- ja erialaliidud, tööandjate ühendused, kutsehariduse valdkonna arendusasutused, Eesti Õpilasesinduste Liit ja teised kutsehariduse osapooled. Kandidaat ei pea kuuluma teda esitava organisatsiooni liikmeskonda. Vastavalt kutseõppeasutuse seadusele hindab kutseõppe kvaliteeti hindamisnõukogu. Juhindudes Haridus- ja Noorteameti põhimäärusest valib hindamisnõukogu liikmed ja…

17. septembril toimus 2021. aasta teise poolaasta esimene kutsehariduse hindamisnõukogu istung. Nõukogu võttis vastu kolme kooli 5 õppekavarühma kvaliteedi hindamisotsust ja ühe kooli õppekavarühma kordushindamise otsuse. Lisaks hindamisotsuste vastuvõtmisele andis nõukogu tagasisidet ühe kooli õppekavarühma parendustegevuste ülevaatele. Kutsehariduse hindamisnõukogu otsused lühidalt: Järvamaa Kutsehariduskeskuses viiakse järgmine kutseõppe kvaliteedi hindamine läbi kuue aasta pärast õppekavarühmades: põllundus ja…

21. jaanuaril toimus toimus 2021. aasta esimene kutsehariduse hindamisnõukogu istung. Nõukogu võttis vastu kolme kooli 12 õppekavarühma kvaliteedi hindamise otsust ja ühe kooli õppekavarühma kõrvaltingimuse täitmise otsuse. Lisaks hindamisotsuste vastuvõtmisele andis nõukogu tagasisidet kuue kooli õppekavarühmade parendustegevuste ülevaadetele. Kutsehariduse hindamisnõukogu otsused lühidalt: Pärnumaa Kutsehariduskeskuses viiakse järgmine kutseõppe kvaliteedi hindamine läbi kuue aasta pärast õppekavarühmades: majandusarvestus…

17. detsembril toimus 2020. aasta viimane kutsehariduse hindamisnõukogu istung. Nõukogu võttis vastu kaheksa kooli 17 õppekavarühma kvaliteedihindamise otsust ja kolme kooli viie õppekavarühma kordushindamise otsust. Nõukogu otsused lühidalt: Tartu Kutsehariduskeskuses viiakse järgmine kutseõppe kvaliteedi hindamine läbi kuue aasta pärast õppekavarühmades: andmebaaside ja võrgu disain ning haldus; tarkvara ja rakenduste arendus ning analüüs; sekretäri- ja kontoritöö;…