Kuulutame välja konkursi kutsehariduse hindamisnõukogu liikme vabanenud kohale

Eesti Hariduse Kvaliteediagentuur (HAKA) ootab kandidaate kutsehariduse hindamisnõukogu liikme-kutseõppeasutuste esindaja vabanenud kohale.

Kandidaate hindamisnõukogu liikme kohale võivad esitada tööandjate keskorganisatsioonid, registreeritud kutse- ja erialaliidud, tööandjate ühendused, kutsehariduse valdkonna arendusasutused, Eesti Õpilasesinduste Liit ja teised kutsehariduse osapooled. Kandidaat ei pea kuuluma teda esitava organisatsiooni liikmeskonda.

Hindamisnõukogusse kuulub 13 liiget, sh vähemalt üks kutseõppeasutuste esindaja. Nõukogu liikmed on kutsehariduse ja selle kvaliteedi tagamise eksperdid, kes on oma tegevuses sõltumatud. Hindamisnõukogu koosseisu volitused algasid 9.05.2022 ning kehtivad kuni 8.05.2025.

Kandideerimine ja valimine

Kandidaadi esitamiskirjale lisatakse:

  • põhjendus kandidaadi sobivuse kohta kutsehariduse hindamisnõukogu liikmeks;
  • kandidaadi CV;
  • kandidaadi nõusolek hindamisnõukokku kandideerimiseks ja kontaktandmed.

HAKA kuratoorium teeb esitatud kandidaatide hulgast valiku vähemalt ¾ häälteenamusega, arvestades seejuures, et:

  • hindamisnõukogusse kuuluks vähemalt üks kutseõppeasutuste esindaja;
  • ühest organisatsioonist, kutse- ja erialaliidust või ühendusest ei kuuluks nõukokku rohkem kui kaks liiget;
  • hindamisnõukogu liige ei tohi olla Haridus- ja Teadusministeeriumi ametnik, kutseõppeasutuse direktor ega kutseõpet pakkuva rakenduskõrgkooli rektor ega HAKA kuratooriumi liige;
  • üks isik ei saa olla nõukogu liige rohkem kui 6 aastat.

Hindamisnõukogu liikme valimisel arvestatakse kandidaadi senist tööd Eesti kutsehariduse edendamisel ning eelistatakse kandidaate, kelle senine tegevus on olnud suunatud Eesti kutsehariduse kui terviku kvaliteedi tõstmisele ning kellel on kutsehariduse välishindamise kogemus.

Kandidaadi esitamiskirja koos lisadega ootame hiljemalt 14. septembril 2022 e-posti aadressile marge.kroonmae@harno.ee.

Lisainfo:

Heli Mattisen, HAKA juhataja (tel 5178197, heli.mattisen@harno.ee)