Kutsehariduse hindamisnõukogu võttis vastu 22 hindamisotsust

17. detsembril toimus 2020. aasta viimane kutsehariduse hindamisnõukogu istung. Nõukogu võttis vastu kaheksa kooli 17 õppekavarühma kvaliteedihindamise otsust ja kolme kooli viie õppekavarühma kordushindamise otsust.

Nõukogu otsused lühidalt:

 • Tartu Kutsehariduskeskuses viiakse järgmine kutseõppe kvaliteedi hindamine läbi kuue aasta pärast õppekavarühmades: andmebaaside ja võrgu disain ning haldus; tarkvara ja rakenduste arendus ning analüüs; sekretäri- ja kontoritöö; majandusarvestus ja maksundus.
 • Tallinna Tööstushariduskeskuses viiakse järgmine kutseõppe kvaliteedi hindamine läbi kuue aasta pärast õppekavarühmades: elektrienergia ja energeetika; elektroonika ja automaatika; mehaanika ja metallitöö. Kolme aasta pärast hinnatakse õppe kvaliteeti transporditeenuste õppekavarühmas.
 • Valgamaa Kutseõppekeskuses viiakse järgmine kutseõppe kvaliteedi hindamine ehituse ja tsiviilrajatiste õppekavarühmas läbi kolme aasta pärast.
 • Tallinna Teeninduskoolis viiakse järgmine kutseõppe kvaliteedi hindamine läbi kuue aasta pärast õppekavarühmades: hulgi- ja jaekaubandus; toiduainete töötlemine.
 • Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskoolis viiakse järgmine kutseõppe kvaliteedi hindamine läbi kuue aasta pärast õppekavarühmades: majandusarvestus ja maksundus; sekretäri- ja kontoritöö.
 • Rakvere Ametikoolis viiakse järgmine kutseõppe kvaliteedi hindamine läbi kuue aasta pärast õppekavarühmades: mootorliikurid, laevandus- ja lennundustehnika; transporditeenused.
 • Viljandi Kutseõppekeskuses viiakse järgmine kutseõppe kvaliteedi hindamine läbi kuue aasta pärast õppekavarühmades: ehitus ja tsiviilrajatised; elektrienergia ja energeetika.
 • Kutsehariduse hindamisnõukogu otsustas, et Haapsalu Kutsehariduskeskuse sotsiaaltöö ja nõustamise ning lastehoiu ja teenused noortele õppekavarühmades läbiviidav õpe vastab nõutavale tasemele ja tegi haridus- ja teadusministrile ettepaneku anda koolile nendes õppekavarühmades tähtajatu õppeõigus.
 • Hindamisnõukogu otsustas, et Valgamaa Kutseõppekeskuse koduteeninduse õppekavarühmas läbiviidav õpe ei vasta nõutavale tasemele ja tegi haridus- ja teadusministrile ettepaneku mitte anda koolile selles õppekavarühmas õppeõigust.
 • Nõukogu otsustas , et Valgamaa Kutseõppekeskuse transporditeenuste õppekavarühmas läbiviidav õpe vastab nõutavale tasemele ja tegi haridus- ja teadusministrile ettepaneku anda koolile transporditeenuste õppekavarühmas tähtajatu õppeõigus.
 • Hindamisnõukogu otsustas, et Hiiumaa Ametikooli aianduse õppekavarühmas läbiviidav õpe vastab nõutavale tasemele ja tegi haridus- ja teadusministrile ettepaneku anda koolile selles õppekavarühmas tähtajatu õppeõigus.

Täpsema info leiad hindamisnõukogu istungi protokollist. Kvaliteedihindamise otsused ja aruanded on siin ja kordushindamise otsused ja aruanded siin.

Kutseõppe hindamised

Kutseõppe kvaliteedi hindamine on sisehindamisel põhinev kooliväliste sõltumatute hindajate läbiviidav välishindamine, mis toimub vähemalt üks kord kuue aasta jooksul. Kordushindamine toimub koolide nendes õppekavarühmadess, mis on saanud õppeõiguse kolmeks aastaks ja taotlevad õppekavarühmas kordushindamist. Kordushindamisel tähtajatu õppe õiguse saanud kooli õppekavarühm läbib edaspidi regulaarse kvaliteedi hindamise.