Konkursid

08.01.2016 EKKA otsib TÖÖANDJATE ESINDAJAID 2016.a kutseõppe hindamisekspertideks

SA Archimedes Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuur (EKKA) otsib TÖÖANDJATE ESINDAJAID kutseõppe hindamisekspertideks 2016. aasta I poolaastal akrediteeritavates õppekavarühmades: •KAUBANDUS •TOIDUAINETÖÖTLUS •MEHAANIKA JA METALLITÖÖTLUS •EHITUS Kandideerima on oodatud TÖÖANDJATE ESINDAJAD –      vastava valdkonna kutse- ja erialaliitudest, tööandjate ühendustest –      valdkonna ettevõtete tipp- ja keskastme juhid –      praktikajuhendajad valdkonna ettevõtetes Kasuks tuleb kogemus kutseõppe arendamisel, hindamisel…

07.01.2016 Konkurss kõrghariduse hindamisnõukogu üliõpilasliikme kohale

Sihtasutus Archimedes kuulutab välja konkursi  EESTI KÕRG- JA KUTSEHARIDUSE KVALITEEDIARGENTUURI  KÕRGHARIDUSE HINDAMISNÕUKOGU ÜLIÕPILASLIIKME KOHALE Kandidaate hindamisnõukogu liikme kohale võivad esitada ülikoolid, rakenduskõrgkoolid, teadus- ja arendusasutused ning registreeritud kutse- ja erialaliidud, tööandjate ühendused ja üliõpilaskondade liidud. Kandidaat ei pea kuuluma teda esitava organisatsiooni liikmeskonda. Hindamisnõukogu liige –          on oma tegevuses ja hinnangutes sõltumatu –          ei esinda…

12.01.2015 Soovime leida kutseõppe õppekavarühmade akrediteerimise raames hindamiskomisjonide ASSISTENTE

Kutseõppe õppekavarühmade akrediteerimise raames kuulutab SA Archimedes Eesti Kõrghariduse Kvaliteediagentuur välja konkursi kutseõppe õppekavarühmade hindamiskomisjonide assistentide leidmiseks 2015. aastal. EKKA moodustab iga osaleva kooli vastava õppekavarühma hindamiseks 3-4 liikmelised hindamiskomisjonid. Igale hindamiskomisjonile määratakse assistent, kes: vahendab informatsiooni kooli, hindamiskomisjoni ja EKKA büroo vahel; kooskõlastab ja valmistab ette koolikülastuse korralduse; toetab komisjoni tööd koolikülastusel; dokumenteerib hindamiskomisjoni koosolekuid…

02.12.2014 Sihtasutus Archimedes kuulutab välja konkursi Eesti Kõrghariduse Kvaliteediagentuuri Hindamisnõukogu liikme kohtadele

Kandidaate hindamisnõukogu liikme kohale võivad esitada ülikoolid, rakenduskõrgkoolid, teadus- ja arendusasutused ning registreeritud kutse- ja erialaliidud, tööandjate ühendused ja üliõpilaskondade liidud. Kandidaat ei pea kuuluma teda esitava organisatsiooni liikmeskonda. Hindamisnõukogusse kuulub 13 liiget. Hindamisnõukogu liige on oma tegevuses ja hinnangutes sõltumatu ei esinda hindamisnõukogus teda esitanud organisatsiooni ega oma tööandja huve kinnitab allkirjaga töö käigus…

28.11.2014 Eesti Kõrghariduse Kvaliteediagentuur otsib tööandjate esindajaid kutseõppe hindamisekspertideks

Tööandjaid vajatakse 2015. aastal akrediteeritavates õppekavarühmades: INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA ÄRITEENUSED ENERGEETIKA JA AUTOMAATIKA TRANSPORDITEHNIKA LAEVANDUSTEHNIKA DISAIN JA KÄSITÖÖ PUITMATERJALIDE TÖÖTLUS KAEVANDAMINE KEEMILINE TÖÖTLUS VETERINAARIA KALANDUS PÕLLUMAJANDUS VARA- JA ISIKUKAITSE MILITAARÕPE Kandideerima on oodatud TÖÖANDJATE ESINDAJAD vastava valdkonna kutse- ja erialaliitudest, tööandjate ühendustest vastava valdkonna ettevõtete tipp- ja keskastme juhid praktikajuhendajad vastava valdkonna ettevõtetes Kasuks tuleb…

10.06.2014 SA Archimedes Eesti Kõrghariduse Kvaliteediagentuur (EKKA) otsib TÖÖANDJATE ESINDAJAID AIANDUSE ja KESKKONNAKAITSE valdkondades kutseõppe hindamisekspertideks

Alates 2011. aastast rakendatakse kutseõppe kvaliteedi hindamiseks õppekavarühmade akrediteerimist. 2014. aastast toimub akrediteerimine kutseõppeasutuse seaduse alusel õppe läbiviimise õiguse pikendamiseks kooli õppekavarühmas. Akrediteerimisega luuakse kutsehariduse huvipooltele, eelkõige tööandjatele ja koolituse tellijatele kindlustunnet õppe taseme ja töömaailma vajadustele vastamise osas. Tööandjad on kaasatud kõikidesse hindamiskomisjonidesse. Ootame kandideerima TÖÖANDJATE ESINDAJAID   vastava valdkonna kutse- ja erialaliitudest, tööandjate ühendustest;…