SA Archimedes Eesti Kõrghariduse Kvaliteediagentuur (EKKA) otsib TÖÖANDJATE ESINDAJAID AIANDUSE ja KESKKONNAKAITSE valdkondades kutseõppe hindamisekspertideks

Alates 2011. aastast rakendatakse kutseõppe kvaliteedi hindamiseks õppekavarühmade akrediteerimist.

2014. aastast toimub akrediteerimine kutseõppeasutuse seaduse alusel õppe läbiviimise õiguse pikendamiseks kooli õppekavarühmas.

Akrediteerimisega luuakse kutsehariduse huvipooltele, eelkõige tööandjatele ja koolituse tellijatele kindlustunnet õppe taseme ja töömaailma vajadustele vastamise osas.

Tööandjad on kaasatud kõikidesse hindamiskomisjonidesse.

Ootame kandideerima TÖÖANDJATE ESINDAJAID

 

  • vastava valdkonna kutse- ja erialaliitudest, tööandjate ühendustest;
  • vastava valdkonna ettevõtete tipp- ja keskastme juhid või praktikajuhendajad.

 

Kasuks tuleb kogemus kutseõppe valdkonna arendamisel, hindamisel või juhendamisel (nt osalemine kutsenõukogus, kutsestandardite väljatöötamisel, kutsekomisjonides, riiklike õppekavade väljatöötamisel; kutseõppeasutuste nõunike kogudes, eksamikomisjonides; ettevõttes praktikajuhendamise, töökohapõhise õppe läbiviimise vms kogemus).

 

EKKA moodustab iga kooli õppekavarühma akrediteerimiseks tööandjate esindajatest ja õppekasvatustöö spetsialistidest hindamiskomisjonid.

Hindamiskomisjoni liikme tööülesanded ja ajaressurss:

hindamiskomisjonide koolitus (21.-22.august 2014), õppekavarühma aruande analüüs, hindamiskomisjoni koolikülastus, hindamiskomisjoni aruande koostamine.

Hindamiseksperdi töö on tasustatav, tasu sõltub hinnatavate kooli õppekavarühmade arvust.

Kandideerimiseks palume täita sooviavaldus SIIN

 

Lisainformatsioon:

ekka@archimedes.ee;  EKKA kodulehelt www.ekka.archimedes.ee

Marge Kroonmäe, hindamisekspert/programmi koordinaator

marge.kroonmae@archimedes.ee, tel 640 0456, 5078 423