Eesti Kõrghariduse Kvaliteediagentuur otsib tööandjate esindajaid kutseõppe hindamisekspertideks

Tööandjaid vajatakse 2015. aastal akrediteeritavates õppekavarühmades:

 • INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA
 • ÄRITEENUSED
 • ENERGEETIKA JA AUTOMAATIKA
 • TRANSPORDITEHNIKA
 • LAEVANDUSTEHNIKA
 • DISAIN JA KÄSITÖÖ
 • PUITMATERJALIDE TÖÖTLUS
 • KAEVANDAMINE
 • KEEMILINE TÖÖTLUS
 • VETERINAARIA
 • KALANDUS
 • PÕLLUMAJANDUS
 • VARA- JA ISIKUKAITSE
 • MILITAARÕPE

Kandideerima on oodatud TÖÖANDJATE ESINDAJAD

 • vastava valdkonna kutse- ja erialaliitudest, tööandjate ühendustest
 • vastava valdkonna ettevõtete tipp- ja keskastme juhid
 • praktikajuhendajad vastava valdkonna ettevõtetes

Kasuks tuleb kogemus kutseõppe arendamisel, hindamisel või juhendamisel (nt osalemine kutsenõukogus, kutsestandardite väljatöötamisel, kutsekomisjonides, riiklike õppekavade väljatöötamisel; kutseõppeasutuste nõukogudes, eksamikomisjonides; ettevõttes praktikajuhendamise, töökohapõhise õppe läbiviimise kogemus).

EKKA moodustab iga kooli vastava õppekavarühma akrediteerimiseks tööandjate esindajatest ja õppekasvatustöö spetsialistidest hindamiskomisjonid.
Hindamiskomisjoni liikme tööülesanded ja ajaressurss:

hindamiskomisjonide koolitus (veebruar 2015), õppekavarühma aruande analüüs, hindamiskomisjoni koolikülastus, hindamiskomisjoni aruande koostamine.

Hindamiseksperdi töö on tasustatav, tasu sõltub hinnatavate kooli õppekavarühmade arvust.

Kandideerimiseks palume täita hiljemalt 19. detsembriks 2014 sooviavaldus SIIN

 

Lisainformatsioon:
EKKA kodulehelt 

Marge Kroonmäe, kutseõppe hindamisekspert
marge.kroonmae@archimedes.ee, tel 640 0456, 5078 423