EKKA otsib TÖÖANDJATE ESINDAJAID 2016.a kutseõppe hindamisekspertideks

SA Archimedes Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuur (EKKA) otsib TÖÖANDJATE ESINDAJAID kutseõppe hindamisekspertideks

2016. aasta I poolaastal akrediteeritavates õppekavarühmades:

•KAUBANDUS
•TOIDUAINETÖÖTLUS
•MEHAANIKA JA METALLITÖÖTLUS
•EHITUS

Kandideerima on oodatud TÖÖANDJATE ESINDAJAD

–      vastava valdkonna kutse- ja erialaliitudest, tööandjate ühendustest
–      valdkonna ettevõtete tipp- ja keskastme juhid
–      praktikajuhendajad valdkonna ettevõtetes

Kasuks tuleb kogemus kutseõppe arendamisel, hindamisel või juhendamisel (nt osalemine kutsenõukogus, kutsestandardite väljatöötamisel, kutsekomisjonides, riiklike õppekavade väljatöötamisel; kutseõppeasutuste nõunike kogudes, eksamikomisjonides; ettevõttes praktikajuhendamise, töökohapõhise õppe läbiviimise kogemus).

EKKA moodustab iga kooli vastava õppekavarühma akrediteerimiseks tööandjate esindajatest ja õppekasvatustöö spetsialistidest hindamiskomisjonid.

Hindamiskomisjoni liikme tööülesanded ja ajaressurss:  hindamiskomisjonide koolitus (veebruar 2016), õppekavarühma aruande analüüs,    hindamiskomisjoni koolikülastus, hindamiskomisjoni aruande koostamine.

Hindamiseksperdi töö on tasustatav, tasu sõltub hinnatavate kooli õppekavarühmade arvust.

Kandideerimiseks palume täita hiljemalt 22. jaanuariks 2016 sooviavaldus SIIN

Lisainformatsioon:

Marge Kroonmäe, kutseõppe hindamisjuht
marge.kroonmae@archimedes.ee, tel 640 0456, 5078 423