Täienduskoolituse hindamisnõukogu võttis vastu 14 hindamisotsust

8. detsembril toimus esimene täienduskoolituse hindamisnõukogu istung. Nõukogu võttis vastu 14 täienduskoolitusasutuse õppekavarühma kvaliteedi hindamise otsust. Nõukogu omistas ka viis kvaliteedimärki neljale asutusele.

Lisaks eelpool kirjeldatule kinnitas nõukogu oma töökorra. Nõukogu valis liikmete seast esimeheks Jüri Jõema. Aseesimeheks valiti Anni Sild. Ühtlasi kinnitas nõukogu õppekavarühma kvaliteedi hindamise juhendid.

Täienduskoolituse hindamisnõukogu hindamisotsused lühidalt:

 • TK Täienduskeskus OÜ on positiivselt läbinud kvaliteedihindamise õppekavarühmas eakate ja puudega täiskasvanute hooldamine.
 • OÜ Nordic Koolitus on positiivselt läbinud kvaliteedihindamise õppekavarühmades arvutikasutus ning andmebaaside ja võrgu disain ning haldus, ja talle omistatakse nendes õppekavarühmades kvaliteedimärk.
 • OÜ Innowise on positiivselt läbinud kvaliteedihindamise õppekavarühmas sotsiaaltöö ja nõustamine ning talle omistatakse selles õppekavarühmas kvaliteedimärk.
 • LT Koolitused OÜ on positiivselt läbinud kvaliteedihindamise õppekavarühmas andmebaaside ja võrgu disain ning haldus ja talle omistatakse selles õppekavarühmas kvaliteedimärk.
 • AS BCS Koolitused on positiivselt läbinud kvaliteedihindamise õppekavarühmas tarkvara ja rakenduste arendus ning analüüs kõrvaltingimusega, mille täitmisel on võimalik omistada asutusele kvaliteedimärk vastavas õppekavarühmas.
 • OÜ Tallinna Arvutikool on positiivselt läbinud kvaliteedihindamise õppekavarühmas arvutikasutus kõrvaltingimusega, mille täitmisel on võimalik anda asutusele kvaliteedimärk.
 • Ettevõtluskoolitused OÜ ei ole positiivselt läbinud kvaliteedihindamist õppekavarühmas juhtimine ja haldus.
 • UX Advisors OÜ on positiivselt läbinud kvaliteedihindamise õppekavarühmas tarkvara ja rakenduste arendus ning analüüs kõrvaltingimusega, mille täitmisel on võimalik anda asutusele kvaliteedimärk.
 • Sotsiaaltöö Arenduskeskus MTÜ on positiivselt läbinud kvaliteedihindamise õppekavarühmas sotsiaaltöö ja nõustamine ning talle omistatakse selles õppekavarühmas kvaliteedimärk.
 • Tarmo Riit Management Consulting OÜ ei ole positiivselt läbinud kvaliteedihindamist õppekavarühmas turundus ja reklaam.
 • Trionyx OÜ ei ole positiivselt läbinud kvaliteedihindamist õppekavarühmas teraapia ja taastusravi.
 • MTÜ Eesti Personalijuhtimise Ühing (PARE) ei ole positiivselt läbinud kvaliteedihindamist juhtimise ja halduse õppekavarühmas.
 • Milos OÜ on positiivselt läbinud kvaliteedihindamise õppekavarühmas turundus ja reklaam.
 • Raili Raik Consult OÜ on positiivselt läbinud kvaliteedihindamise õppekavarühmas teraapia ja taastusravi.

Täpsema info leiad hindamisnõukogu istungi protokollist. Kõik kvaliteedi hindamise otsused ja aruanded leiad siit.

Täienduskoolituse hindamine

Õppekavarühma kvaliteedi hindamine on täienduskoolitusasutuse õppekavade ning nende alusel toimuva õppe ja õppealase arendustegevuse hindamine. Selle käigus hinnatakse, kas ja kuidas vastavad valitud õppekavarühmas pakutavad õppekavad, õpe ning õppealane arendustegevus regulatsioonides välja toodud põhimõtetele ning hindamisele seatud kvaliteedikriteeriumitele.

Õppekavarühma kvaliteedi hindamise eesmärk on anda soovitusi õppe kvaliteedi parandamiseks ja tunnustada parimat kvaliteeti. Hindamise tulemusel on võimalik asutustel saada kvaliteedimärk. Kvaliteedimärk kinnitab, et selles õppekavarühmas pakutav õpe on aja- ja asjakohane ning õppijakeskne, koolitajad on eriala asjatundjad ning arendavad pidevalt ka oma õpetamisoskusi. Loe märgist lähemalt siit.

Aastatel 2022–2023 toimub õppekavarühmade kvaliteedi hindamine Eesti Töötukassa koolituskaardi partnerite seas.