Kutsehariduse hindamisnõukogu võttis vastu 4 hindamisotsust

27. detsembril 2022 toimus kutsehariduse hindamisnõukogu aasta viimane istung. Nõukogu võttis vastu kahe kooli 4 õppekavarühma kvaliteedi hindamise otsused. Lisaks hindamisotsuste vastuvõtmisele andis nõukogu tagasisidet nelja kooli õppekavarühmade parendustegevuste ülevaadetele.

Kutsehariduse hindamisnõukogu otsused lühidalt:

Räpina Aianduskoolis viiakse läbi järgmine kutseõppe kvaliteedi hindamine kuue aasta pärast õppekavarühmades aiandus; looduskeskkond ja elusloodus; käsitöö.

Luua Metsanduskoolis viiakse läbi järgmine kutseõppe kvaliteedi hindamine kuue aasta pärast aianduse õppekavarühmas.

Hindamisnõukogu andis tagasisidet Valgamaa Kutseõppekeskuse, Tallinna Kopli Ametikooli, Haapsalu Kutsehariduskeskuse ja Tallinna Majanduskooli parendustegevuste ülevaadetele. Nõukogu tõstis esile näiteks majanduskooli tegevusi praktika paremaks korraldamiseks ja koostööks praktikajuhendajatega: näiteks on kooli struktuuri on lisatud praktikakoordinaatori ametikoht ja loodud ka praktikaettevõtete andmebaas koos juhendvideotega õppijatele ja praktikajuhendajatele.

Täpsema info leiad hindamisnõukogu istungi protokollist. Kõik kvaliteedi hindamise otsused ja aruanded leiad siit.

Kutseõppe hindamine

Kutseõppe kvaliteedi hindamine on sisehindamisel põhinev kooliväliste sõltumatute hindajate läbiviidav välishindamine, mis toimub vähemalt üks kord kuue aasta jooksul.

Õppeõiguse saamiseks kooli avatavas õppekavarühmas korraldab HAKA haridus- ja teadusministeeriumi tellimusel ekspertiisi ehk esmahindamise. Õppekavarühma esmahindamise aluseks on kutseõppeasutuse seaduses loetletud dokumendid ning kooli hindamiskülastuse käigus saadud informatsioon.

Õppekavarühmas, mis on saanud õppeõiguse kolmeks aastaks, viiakse kooli taotluse alusel läbi kordushindamine. Kordushindamisel tähtajatu õppe õiguse saanud kooli õppekavarühm läbib edaspidi regulaarse kvaliteedi hindamise.