Kõrgkoolid jagasid seminaril kaugõppe kogemusi

29. oktoobril korraldas Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuur digiseminari “Toimetulek sunnitud kaugõppega kõrghariduses”. Seminaril tutvustati küsitluse “Sunnitud distantsõppega toimetulek” tulemusi ning arutleti kaugõppe tuleviku üle.

EKKA juhataja Heli Mattisen kommenteeris, et kevadise kriisi ajal demonstreerisid Eesti kõrgkoolid märkimisväärset säilenõtkust. “Õppejõudude koostöö ja üksteiselt õppimine ning digipädevuste plahvatuslik areng – nii võib vast kokku võtta kriisi positiivse mõju,” rääkis ta. “Kas see mõju on püsiv või mugavasti mööduv, sõltub juba edasistest strateegilistest valikutest, mitte enam koroonaviiruset.”

EKKA on seadnud digiõppe kvaliteedi teema 2021. aasta fookusesse nii kõrg- ja kutsehariduse kui ka täienduskoolituse valdkonnas. Heli Mattisen lisas, et EKKA loodab koos kõrgkoolide ja teiste partneritega kokku leppida digiõppe kvaliteedikriteeriumid, võttes aluseks nii senised kogemused e-kursuse kvaliteediauhinna protsessis kui ka Euroopa tasandi kokkulepped. 2021. aasta algul on kavas läbi viia põhjalikum õppejõudude ja üliõpilaste distantsõppe kogemuse uuring. Uuringu lähteülesande püstitab ja uuritavad teemad valib EKKA koostöös kõrgkoolidega veel sellel aastal. 

Oma kogemusi õppimisest ja õpetamisest eriolukorra ajal jagasid mitmed ülikoolid ja rakenduskõrgkoolid: Tartu Ülikool, Eesti Maaülikool, Tallinna Tervishoiu Kõrgkool, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia, Tallinna Ülikool, Eesti Lennuakadeemia, Eesti Kunstiakadeemia, Estonian Business School, Tallinna Tehnikakõrgkool ja Tallinna Tehnikaülikool.

Seminari päevakava leiad siit.

Kaugõppe seminari on võimalik järele vaadata:

Seminari materjalid

Küsitluse “Sunnitud distantsõppega toimetulek” tulemused

Toimetulek sunnitud kaugõppega kõrghariduses (Maiki Udam)

Õppejõudude kogemus digiõppega eriolukorras – Tartu Ülikool (Aune Valk)

Toimetulek sunnitud kaugõppega. Üliõpilaste vaade (Katrin Poom-Valickis ja Kati Aus, Tallinna Ülikool)

Kõrgkoolide toimetulek sunnitud kaugõppega perioodil märts–juuni 2020. Mullateaduse õppejõu vaade (Merrit Shanskiy, Eesti Maaülikool)

Haridustehnoloogiline tugi (Liisi Järve, Tallinna Tehnikaülikool)

Praktika ja praktiliste ülesannete korraldus ning IT-tugi kevadel 2020 (Oksana Labanova, Tallinna Tehnikakõrgkool)