Kõrghariduse hindamisnõukogu 2. veebruari istungi otsused

EKKA kõrghariduse hindamisnõukogu 2. veebruari istungil kinnitati institutsionaalse akrediteerimise uus juhend ning võeti vastu üksteist õppekavagruppide kvaliteedihindamise otsust, mille hulgas esimesed viis otsust doktoriõppe kohta tehnika, tootmise ja tehnoloogia, meditsiini ning spordi valdkondades. Kõrghariduse esimesel ja teisel astmel võeti vastu otsused kunstide, muusika ja teatrikunsti ning tervishoiu õppekavagruppides.

Lisaks käsitleti kõrgkoolide esitatud aruandeid õppekavagrupi kvaliteedihindamise kõrvaltingimuse täitmise kohta ning kõrgkoolide esitatud tegevuskavu hindamisaruannetes välja toodud soovituste ja parendusvaldkondade osas.

Nõukogu otsused lühidalt:

  • Tehnika, tootmise ja tehnoloogia õppekavagrupi doktoriõppes toimuvad järgmised hindamised Eesti Maaülikoolis, Tallinna Tehnikaülikoolis ja Tartu Ülikoolis seitsme aasta pärast.
  • Meditsiini ja spordi õppekavagruppide doktoriõppes toimuvad järgmised hindamised seitsme aasta pärast.
  • Kunstide õppekavagrupis toimuvad nii Tallinna Ülikoolis, Tartu Ülikoolis kui Tartu Kõrgemas Kunstikoolis järgmised hindamised 7 aasta pärast.
  • Muusika ja teatrikunsti õppekavagrupi kvaliteedihindamisel otsustas nõukogu, et Tartu Ülikoolis toimub järgmine hindamine 7 aasta pärast. Tallinna Ülikooli sama õppekavagrupi puhul otsustati, et järgmine kvaliteedihindamine toimub 7 aasta pärast, kui ülikool täidab kahe aasta jooksul neile seatud kõrvaltingimuse. Kõrvaltingimuse kohaselt ei ole koreograafia õppekavadel asetatud piisavalt rõhku lavakoreograafiale, loomingulisele ja improvisatsioonilisele tööle ning nüüdistantsule. Selles mõttes on õppekavade nimetus (Koreograafia) mõnevõrra eksitav ja tuleks nende sisuga paremini kooskõlla viia. Samuti tuleks parandada õppekavade sidusust. Üliõpilaste ja õppejõudude tervise seisukohast on hädavajalik paigaldada tantsuruumidesse spetsiaalse kattega põrandad ning korralik tehniline infrastruktuur (valgus-, heli- ja IT-tehnoloogia). Õppejõudude ressurss ei ole alati piisavalt tagatud – näiteks õpetab nüüdis/kompositsioontantsu regulaarselt vaid kaks õpetajat, mis ei ole üliõpilaste spetsiifiliseks väljaõppeks piisav. Vajalik on kaasata õppetöösse pikemateks perioodideks uute ideede ja pädevustega külalisõppejõude, eraldades selleks vajalikud rahalised vahendid.
  • Tervishoiu õppekavagrupi (kunstiteraapiate õppekava) kvaliteedihindamisel otsustas nõukogu, et Tallinna Ülikoolis toimub järgmine hindamine 7 aasta pärast.

Kõrvaltingimuste täitmist puudutavad otsused:

  • Õppekavagrupi kvaliteedihindamisel seatud kõrvaltingimus on täidetud Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli tervishoiu õppekavagrupis.
  • Tallinna Ülikooli sotsiaalteaduste õppekavagrupi kõrvaltingimuse täitmise osas võetakse otsus vastu nõukogu järgmisel istungil, kui ülikool on esitanud otsuse langetamiseks vajaliku täiendava informatsiooni.

Tegemist oli 2015. aasta veebruaris ametisse asunud hindamisnõukogu koosseisu viimase istungiga, hindamisnõukogu uus koosseis  koguneb esimest korda 13.03.2018.
Nõukogu koosoleku protokolliga on võimalik tutvuda siin, õppekavagruppide hindamisotsuste ja aruannetega kõrghariduse I ja II astmel siin ja doktoriõppes siin.