Õppekavagrupi kvaliteedi hindamise otsused ja aruanded (I ja II aste)

Sellelt leheküljelt leiad õppekavagrupi kvaliteedi hindamise otsused ja aruanded õppekavagruppide kaupa kõrghariduse esimesel ja teisel astmel.

Ajakirjandus ja infolevi

Tallinna Ülikool

2017–2024


Tartu Ülikool

2017–2024

* Kõrvaltingimus on täidetud, vastav otsus

** 2017. aastal kehtestatud kõrvaltingimus ei osutunud täidetuks, vastav otsus ja aruanne

Arhitektuur ja ehitus

Eesti Kunstiakadeemia

2017–2024


Eesti Maaülikool

2017–2024

* Seatud kõrvaltingimus on täidetud, vastav otsus ja kõrvaltingimuse täitmise aruanne


Tallinna Tehnikakõrgkool

2017–2024


Tallinna Tehnikaülikool

2017–2024

* 2017. aastal kehtestatud kõrvaltingimus ei osutunud täidetuks, vastav otsus ja aruanne

** Seatud kõrvaltingimus on täidetud seoses TalTechi senati otsusega kõrvaltingimuse põhjuseks olnud maastikuarhitektuuri õppekavad sulgeda

Bio- ja keskkonnateadused

Eesti Maaülikool

2016–2023

* Seatud kõrvaltingimus on täidetud


Tallinna Tehnikaülikool

2015–2022


Tallinna Ülikool

2015–2022


Tartu Ülikool

2016–2023

Füüsikalised loodusteadused

Tallinna Tehnikaülikool

2016–2023

* Seatud kõrvaltingimus on täidetud


Tartu Ülikool

2016–2023

Humanitaaria

Tallinna Ülikool

2015–2022


Tartu Ülikool

2015–2022

Informaatika ja infotehnoloogia

Tallinna Tehnikaülikool

2013–2020


Tallinna Ülikool

2014–2021


Tartu Ülikool

2013–2020

Isikuteenindus

Tallinna Tehnikaülikool

2015–2022

* Seatud kõrvaltingimus on tühistatud õppekavale vastuvõtu lõppemise tõttu


Tallinna Ülikool

2019–2026

* Seatud uus kõrvaltingimus (vastav otsus ja aruanne), mille täitmise kohta tuleb esitada kirjalik aruanne hiljemalt 30.06.2022

** Seatud kõrvaltingimus on täidetud, vastav otsus


Tartu Ülikool

2015–2022

Keeled ja kultuurid

Tallinna Ülikool

2016–2023


Tartu Ülikool

2016–2023

Keskkonnahoid

Eesti Maaülikool

2016–2023

* Seatud kõrvaltingimus on täidetud


Tallinna Tehnikaülikool

2015–2020


Tallinna Ülikool

2015–2022


Tartu Ülikool

2016–2023

Kunstid

Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor

2017–2024


Eesti Kunstiakadeemia

2017–2024

* Seatud kõrvaltingimus on täidetud, vastav otsus ja kõrvaltingimuse täitmise aruanne


Kõrgem Kunstikool Pallas

2018–2025


Tallinna Ülikool

2018–2025


Tartu Ülikool

2017–2024

Matemaatika ja statistika

Tallinna Ülikool

2017–2024


Tartu Ülikool

2017–2024

Meditsiin

Tallinna Tervishoiu Kõrgkool

2016–2023

* Esitada hiljemalt 11.11.2017 kirjalik aruanne kõrvaltingimuse täitmise kohta


Tartu Ülikool

2020–2027

Muusika ja teatrikunst

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia

Hindamisnõukogu otsus

Hindamisaruanne (muusika õppekavad)

Hindamisaruanne (teatrikunsti õppekavad)

2018–2025


Tallinna Ülikool

2018–2025

* Seatud kõrvaltingimus on täidetud, vastav otsus ja kõrvatingimuse täitmise aruanne


Tartu Ülikool

2018–2025

Psühholoogia

Tallinna Ülikool

2016–2023


Tartu Ülikool

2016–2023

Põllumajandus, metsandus ja kalandus

Eesti Maaülikool

2017–2024

* Seatud kõrvaltingimus on täidetud, vastav otsus ja kõrvaltingimuse täitmise aruanne

Riigikaitse

Kaitseväe Akadeemia

2017–2024

Sisekaitse

Sisekaitseakadeemia

2016–2023

Sotsiaalteadused

Tallinna Tehnikaülikool

2016–2023

* Seatud kõrvaltingimus on täidetud


Tallinna Ülikool

2016–2023

* Seatud kõrvaltingimus täidetud


Tartu Ülikool

2016–2023

Sotsiaalteenused

Tallinna Ülikool

2021–2028

* Esitada hiljemalt 27.01.2023 kirjalik aruanne kõrvaltingimuse täitmise kohta

2015–2020


Tartu Ülikool

2015–2022

* Seatud kõrvaltingimus on täidetud

Sport

Tallinna Ülikool

Järgmine hindamine 2021. aastal


Tartu Ülikool

Järgmine hindamine 2021. aastal

Tehnika, tootmine ja tehnoloogia

Eesti Lennuakadeemia

2017–2024

* Seatud kõrvaltingimus täidetud, vastav otsus ja kõrvaltingimuse täitmise aruanne


Eesti Maaülikool

2022–2029


Tallinna Tehnikakõrgkool

2015–2022


Tallinna Tehnikaülikool

2016–2023

* Seatud kõrvaltingimus on täidetud, vastav otsus ja kõrvaltingimuse täitmise aruanne


Tartu Ülikool

2015–2022

Tervishoid

Tallinna Tervishoiu Kõrgkool

2016–2023

* Seatud kõrvaltingimus on täidetud


Tallinna Ülikool

2018–2025


Tartu Tervishoiu Kõrgkool

2016–2023


Tartu Ülikool

2021–2028

* Esitada hiljemalt 16.09.2023 kirjalik aruanne kõrvaltingimuse täitmise kohta

Transporditeenused

Eesti Lennuakadeemia

2016–2023

* Seatud kõrvaltingimus täidetud, vastav otsus ja kõrvaltingimuse täitmise aruanne


Tallinna Tehnikakõrgkool

2016–2023

* Seatud kõrvaltingimus on täidetud


Tallinna Tehnikaülikool

2020–2027

Usuteadus

EEKBL Kõrgem Usuteaduslik Seminar

2019–2026


EELK Usuteaduste Instituut

2019–2026


Eesti Metodisti Kiriku Teoloogiline Seminar

2019–2026

* Seatud kõrvaltingimus täidetud, vastav otsus ja kõrvaltingimuse täitmise aruanne


Tartu Ülikool

2019–2026

Veterinaaria

Eesti Maaülikool

Järgmine hindamine 2022. aastal

* Seatud kõrvaltingimus on täidetud, vastav otsus

Õigus

Tallinna Tehnikaülikool

Järgmine hindamine 2023. aastal


Tallinna Ülikool

Järgmine hindamine 2023. aastal

* Seatud kõrvaltingimus on täidetud


Tartu Ülikool

Järgmine hindamine 2023. aastal

Õpetajakoolitus ja kasvatusteadus

Tallinna Ülikool

2017–2024

* Seatud kõrvaltingimus on täidetud, vastav otsus ja kõrvaltingimuse täitmise aruanne


Tartu Ülikool

2017–2024

* Seatud kõrvaltingimus on täidetud, vastav otsus ja kõrvaltingimuse täitmise aruanne

Ärindus ja haldus

Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor

2017–2024

* Seatud kõrvaltingimus on täidetud, vastav otsus ja kõrvaltingimuse täitmise aruanne


Eesti Maaülikool

2017–2024


Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia

2017–2024

* Seatud kõrvaltingimus on täidetud, vastav otsus ja kõrvaltingimuse täitmise aruanne


Estonian Business School

2017–2024

* Seatud kõrvaltingimus on täidetud, vastav otsus ja kõrvaltingimuse täitmise aruanne


Sisekaitseakadeemia

2017–2023


Tallinna Tehnikaülikool

2017–2024


Tallinna Ülikool

2017–2024


Tartu Ülikool

2017–2024