Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuur toetab Aserbaidžaani kõrgharidussüsteemi arendamist

Eile, 18. novembril toimus Aserbaidžaani pealinnas Bakuus Twinning projekti kohtumine, kus viibis ka Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuur. Koos Soome Hariduse Hindamise Keskusega, ollakse antud projektis Aserbaidžaani haridusministeeriumi peamisteks partneriteks.

Projekti eesmärgiks on parendada Aserbaidžaani kõrgharidussüsteemi ning viia see vastavusse Euroopa kõrgharidusruumi nõuete ja standarditega. Projekt kestab 2017. aasta augustini ning selle maksumuseks on 1,3 miljonit eurot – ettevõtmist rahastab Euroopa Liit.

Twinning projekt viiakse ellu Euroopa Liidu-Aserbaidžaani Euroopa naabruspoliitika tegevuskava raames, mille üheks osaks on ka haridus- ja koolitussüsteemide moderniseerimine ja reformimine. Plaanitavate tegevuste hulka kuuluvad nii kõrgharidussüsteemi kooskõlastamine Bologna protsessi põhimõtetega kui ka kõrghariduse akrediteerimise mehhanismide loomine.

Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuur (EKKA) on juhtiv kompetentsikeskus õppeasutuste välishindamise alal. EKKA missiooniks on edendada kvaliteeti hariduse valdkonnas ning suurendada seeläbi Eesti ühiskonna konkurentsivõimet. Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuur on Sihtasutus Archimedese struktuuriüksus.