Eesti Kõrghariduse Kvaliteediagentuur võitis koos Soome Hariduse Hindamisagentuuriga (KARVI) Twinning projektide konkursi Aserbaidžaani kõrghariduse arendamiseks

Soome-Eesti ühisprojekt võistles 1,3 miljoni euroses hankes Leedu-Austria, Prantsusmaa-Hispaania ja Kreeka projektitaotlustega. Twinning projekti eesmärk on toetada Aserbaidžaani kõrghariduse arendamist lähtuvalt Euroopa kõrgharidusruumi põhimõtest.

Projekti esitlesid Aserbaidžaani haridusministeeriumi ja Euroopa Komisjoni esindajatest koosnevale valikukomisjonile Bakuus Soome poolne projekti juht Helkä Kekäläinen (KARVI) ning Eesti kui noorempartneri poolne projektijuht Heli Mattisen (EKKA).

“Konkurss oli tihe, kolmel projektil olid üsna võrdsed šansid võita,” arvas Heli Mattisen pärast võitja väljakuulutamist. “Soome-Eesti ühisprojekti eelis oli ilmselt meie pikaajaline koostöö kõrghariduse kvaliteedi hindamise alal ning saavutused hariduse vallas laiemalt. Kohapeal sai ka naljaga pooleks viidatud FIN-EST ühendi põhitähendusele – FINEST project as the finest project.”

2015.a kevadel koostatakse koostöös Aserbaidžaani osapooltega detailne tegevuskava projekti kaheaastaseks perioodiks. Projekt käivitub sügisel.

Helka         Heli-Mattisen          Reijo-Aholainen

Võidukas projektimeeskond: KARVI juhataja Helkä Kekäläinen, EKKA juhataja Heli Mattisen ja Resident Twinning Advisor Reijo Aholainen.

Lisainfo:

Heli Mattisen, EKKA juhataja, tel 517 8197

  Twinning-logo    EU-logo