EBSi, EMTA ja TLÜ hindamiskülastusel osalevad EKKA twinningupartnerid Aserbaidžaanist

2016. aasta sügisel ja 2017. aasta kevadel läbi viidava ärinduse ja halduse õppekavagrupi kvaliteedihindamise raames külastab ekspertidest koosnev hindamiskomisjon  5.-9. detsembrini 2016 Estonian Business Schooli, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemiat ning Tallinna Ülikooli.

Külastuse teeb tavapärasest pisut erinevaks asjaolu, et lisaks hindamiskomisjoni liikmetele on kõrghariduse välishindamise süsteemiga tutvumas ka EKKA projektipartnerid Aserbaidžaanist: Tofig Ahmadov Aserbaidžaani haridusministeeriumi kõrghariduse osakonnast ning Elshan Nur äsja ministeeriumi juurde loodud agentuurist Accreditation and Nostrification Office.

Külalised osalevad vaatlejatena ärinduse ja halduse õppekavagrupi kvaliteedi hindamise komisjoni juures, tutvuvad Tallinna Ülikoolis strateegilise juhtimise ja kõrghariduse välishindamise seostega ning üliõpilaste osalusega, Tallinna Tehnikakõrgkoolis tööandjate ja kõrgkooli koostööga, Tartu Ülikoolis õppimise ja õpetamise hea tava ja õppejõudude atesteerimise süsteemiga ning Haridus- ja Teadusministeeriumis valdkonna juhtimise ja lähiaastate arengutega.

Külalised Aserbaidžaanist saabuvad Eestisse Soome ja Eesti agentuuride ühise Twinning projekti  raames  ning liiguvad Eestist edasi Soome tutvuma sealse kõrghariduse kvaliteedihindamisega.