Posts Tagged: uuring

Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuur on koostanud ülevaate juuksuritöö ja iluteeninduse valdkonna täienduskoolitusasutuste kvaliteedi hindamistest 2020. aastal. Hindamistulemuste kokkuvõttega saad tutvuda siin. 2020. aastal hindas EKKA juuksuritöö ja iluteeninduse valdkonnas 12 töötukassa koolituskaardi partneri õppe kvaliteeti. Kokkuvõttes toome välja millised on seniste hindamiste tulemused ja iluvaldkonna täienduskoolitusasutuste peamised tugevused ja kitsaskohad lävendipõhise hindamise kontekstis. Lisaks…