Posts Tagged: Tartu Ülikool

Eesti Hariduse Kvaliteediagentuuri (HAKA) hindamisnõukogu otsustas akrediteerida Tartu Ülikooli seitsmeks aastaks. Tartu Ülikooli (TÜ) hinnanud rahvusvaheline komisjon rõhutas ülikooli mitut tugevat külge. Ta leidis, et TÜ-l on tähtis roll Eesti teadusmaastiku kujundamisel ning erilist tunnustust väärib ülikoolile omane huvi tegeleda oluliste ja potentsiaalselt mõjusate ühiskondlike teemadega. HAKA hindamisnõukogu tõstis esile ülikooli panust õppejõudude arengu toetamisse…