Posts Tagged: Eesti Lennuakadeemia

Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri (EKKA) hindamisnõukogu otsustas akrediteerida Eesti Lennuakadeemia kolmeks aastaks. Eesti Lennuakadeemiat (ELA) hinnanud rahvusvaheline komisjon tõi välja mitmeid kõrgkooli tugevusi ja soovitusi edasisteks arendusteks. Komisjon leidis, et akadeemial on väga hea koostöö lennundussektori peamiste osapooltega, ent kõrgkool peab senisest enam panustama teadus- ja arendustegevustesse. EKKA hindamisnõukogu kinnitas, et lennuakadeemia õppekavad vastavad…