Veebruarist alustab tööd kõrghariduse hindamisnõukogu uus koosseis

02.02.2018 lõpevad praeguse EKKA kõrghariduse hindamisnõukogu volitused. Uue koosseisu moodustamiseks kuulutas SA Archimedes 16.11.2017 välja konkursi. Kandidaate hindamisnõukogu liikme kohale võisid esitada ülikoolid, rakenduskõrgkoolid, teadus- ja arendusasutused ning registreeritud kutse- ja erialaliidud, tööandjate ühendused ja üliõpilaskondade liidud.

SA Archimedes nõukogu vaagis oma 13.12.2017 istungil esitatud kandidaate ning otsustas kinnitada kõrghariduse hindamisnõukogu järgmises koosseisus:
Anneli Entson, Tööandjate Keskliidu haridusnõunik
Birute Klaas-Lang, Tartu Ülikooli eesti keele ja üldkeeleteaduse instituudi professor
Eve Eisenschmidt, Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituudi professor
Gunnar Piho, Tallinna Tehnikaülikooli tarkvarateaduse instituudi dotsent
Heidi Alasepp, Ida- Tallinna Keskhaigla taastusravi kliiniku juht
Maaja-Katrin Kerem, SA Kutsekoda juhatuse liige
Marge Vaikjärv, Tartu Ülikooli arstiteaduse õppekava üliõpilane
Paavo Kaimre, Eesti Maaülikool (kuni 31.12.2017 õppeprorektor)
Peeter Selg, Tallinna Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi professor
Pille Meier, Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liidu teemajuht
Tauno Otto, Tallinna Tehnikaülikooli tootmistehnika professor
Tiit Roosmaa, Tartu Ülikooli külalisdotsent
Ülar Mark, diplomeeritud arhitekt, erinevad arhitektuuribürood

Hindamisnõukogu liikme kandidaadile olid konkursikutses esitatud järgmised nõuded:
• kõrgharidussüsteemi toimimise ja seda reguleerivate õigusaktide ning Euroopa Liidu kõrghariduse arengusuundade ja Eesti valdkondlike strateegiate tundmine
• teadmised Euroopa kõrgharidusruumi kvaliteedikindlustuse standarditest ja suunistest ning Eesti kõrghariduse välishindamise põhimõtetest
• varasem välishindamise kogemus ja/või kvaliteedi välishindamise alase koolituse läbimine
• juhtimis- ja/või arendustöö alane kogemus
• rahvusvahelise koostöö kogemus
• senise tegevuse vastavus akadeemilise eetikaga
• kõrge vastutustunne, tugev pingetaluvus ja koostöösuutlikkus
• inglise keele oskus vähemalt B2 tasemel

Nõukogu lähtub valikut tehes järgmistest tingimustest:
• hindamisnõukogusse kuulub igast õppevaldkonnast vähemalt 1 ekspert;
• ühest organisatsioonist ei kuulu nõukokku rohkem kui kaks liiget;
• hindamisnõukogu liige ei ole kõrgkooli rektor, prorektor ega Haridus- ja teadusministeeriumi ametnik;
• üks isik ei saa olla nõukogu liige rohkem kui 6 aastat

Uue hindamisnõukogu volitused algavad 3. veebruaril 2018 ja kestavad 3 aastat.