Välisüliõpilaste õppimine ja õpetamine Eesti kõrgkoolides – kutse temaatilise hindamise tulemusi tutvustavale seminarile

21. märts 2019. a.
Eesti Kunstiakadeemia (Põhja puiestee 7, Tallinn)

2018. aastal viis Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuur (EKKA) Haridus- ja Teadusministeeriumi tellimusel läbi välisüliõpilaste õppimise ja õpetamise teemalise hindamise.

Hindamise valimisse kuulusid kõrgkoolid, kus on vähemalt üks võõrkeelne õppekava ja võõrkeelsel õppekaval õppimas vähemalt 10 välisüliõpilast. Hindamisel osalesid Eesti Muusika ja Teatriakadeemia, Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor, Estonian Business School, Tallinna Ülikool, Tallinna Tehnikaülikool ja Tartu Ülikool. Piloothindamises osalemine oli kõrgkoolidele vabatahtlik.

Seminaril tutvustatakse hindamise tulemusi – välisüliõpilaste õppimise ja õpetamise ning juhendamise, nõustamise ja kohanemisega seonduvaid parimaid praktikaid ja kitsaskohti. Samuti välisüliõpilastele ja ülikoolidele mõeldud tugiteenuseid – millised algatused on olemas ja kuidas toimivad, millised on parimad kogemused koostööst, millised on kitsaskohad.

Seminari sihtrühm: kõrgkoolide juhid ja õppejõud, sidusrühmade esindajad (Siseministeerium, tööandjate esindajad, PPA, EÜL jt), üliõpilased.

Seminari töökeel on eesti keel.

Orienteeruv päevakava:
10.30–11.00  Kogunemine, kohv
11.00–11.15  Välisüliõpilaste kogemuslood
11.15–12.00  Temaatilise hindamise tulemuste tutvustus
12.00–13.00  Arutelu: teenused välisüliõpilastele ja kõrgkoolidele
13.00–14.00  Lõuna
14.00–16.15  Kõrgkoolid jagavad parimad praktikad: turundus ja vastuvõtt. Õppimine ja õpetamine. Eesti kultuur välisüliõpilastele. Tugiteenused. Praktika
16.15–16.30  Päeva kokkuvõte

Registreerumine seminarile on lõppenud.