Tudeng, liitu kvaliteedivõrgustikuga!

Hea tudeng

Eesti Üliõpilaskondade Liit (EÜL) ja SA Archimedes Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuur (EKKA) kutsuvad Sind liituma üle-eestilise tudengite kvaliteedivõrgustikuga. Esimest korda moodustatava võrgustiku eesmärgiks on suurendada tudengite panust kõrgkoolide õppe murede ja rõõmude analüüsimisel ning parimate lahenduste leidmisel.

Oled Sa mõelnud, et praktikast ei ole nii palju kasu kui võiks või on Sinu kõrgkoolis just häid näiteid koostööst erinevate organisatsioonidega? Milline tagasiside andmise viis kõrgkooli korralduse, õppetöö või Sinu enda õpingute osas võiks olla kõige tulemuslikum? Millised võimalused aitaksid kaasa tudengite osalusele teadustegevuses või on „teadusmaailm“ miski, millega esmakordne kokkupuude peaks jääma doktoriõpingute aega? Need on mõned küsimused, millega tudengid kvaliteedivõrgustikus tegelevad. Isegi kui Sinul ei ole vastuseid, on Sinu kui tudengi arvamused ja ideed väga väärtuslikud!

Mis on võrgustiku liikme ülesanded 2017. aastal?

  • Osaleda järgmise aasta jooksul koolitusel, võrgustiku kohtumistel (vähemalt 2 sündmust) ja analüüsida kõrgkoolide õppetöö korraldust puudutavaid küsimusi sh häid näiteid ja murekohti;
  • teha koostööd oma kõrgkooli tudengiesinduse ja teiste osapooltega, et selgitada ootusi ja võimalusi tudengite panuse suurendamiseks õppetöö kvaliteedi mõjutamisel;
  • aidata kokku leppida võrgustiku täpsemates eesmärkides ja ülesannetes ning suunata tegevusi oma kõrgkoolis.

Miks liituda?

  • uued pädevused ja oskused, millest on abi erinevate väljakutsete lahendamisel: nt teadmised ja oskused kvaliteedihindamisest, arengu planeerimisest, läbirääkimistest;
  • võimalus mõjutada kõrgharidusmaastikul toimuvat;
  • vabatahtliku töö kogemus;
  • sisukad koolitused, huvitavad aruteluringid ja teised temaatilised sündmused;
  • uued tutvused ja suhtlusvõrgustik;
  • võimalus kandideerida rahvusvahelistesse hindamiskomisjonidesse tudengieksperdiks.

Kandideerimiseks palume saata sooviavaldus hiljemalt 20. märtsiks aadressil maia.eskla@archimedes.ee.

Sooviavalduses palume esitada järgnevad andmed:
1) Nimi
2) Kõrgkool, eriala ja õpingute alustamise aasta
3) E-posti aadress, telefoninumber
4) Kas oled seotud tudengiesinduse või mõne muu tudengeid koondava ühendusega?
5) Lühike selgitus, miks oled huvitatud tudengite kvaliteedivõrgustikku kuulumisest?

Lisainformatsioon: Maia Eskla, tudengite kvaliteedivõrgustiku projektijuht, maia.eskla@archimedes.ee, tel 51941773.