Teabepäeval räägiti täienduskoolituse kvaliteedi hindamisest

6. oktoobril toimus Teamsi keskkonnas seminar töötukassa partneritele, kus tutvustati täienduskoolituse kvaliteedi hindamist. Muuhulgas vaadati teabepäeval tagasi ka eelmiste hindamiste tulemustele.

Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri (EKKA) meeskond tutvustas lävendipõhise hindamise metoodikat ja seniste hindamiste õppetunde.

EKKA alustas lävendipõhise hindamisega juba kaks aastat tagasi, 2019. aastal. Tänaseks on hinnatud 757 töötukassa koolituskaardi partneri veebilehte. Õppe kvaliteeti on hinnatud 71 täienduskoolitusasutuses järgnevates valdkondades: juuksuritöö ja iluteenindus, arvutioskused, sotsiaaltöö ja nõustamine, ettevõtlus ja isikuareng, turundus ja reklaam, mehaanika ja metallitöö, teraapia ja taastusravi.

2021. aasta sügisel jätkab EKKA õppe kvaliteedi hindamist nendes täienduskoolitusasutuses, mis on positiivselt läbinud veebilehtede hindamise. Sel sügisel on vastavalt analüüside tulemustele uuendatud ka hindamise metoodikat: ühe suurema muudatusena täidavad asutused eneseanalüüsi mugavalt veebikeskkonnas.

Sellest ja paljust muust räägiti hindamise teabepäeval, mida on võimalik ka järele vaadata:

Vaata ka teabepäeva slaide.

Lävendipõhise hindamise eesmärk on anda hinnang täienduskoolitusasutuse võimekusele täita täiskasvanute koolituse seaduses (TäKS) ja täienduskoolituse standardis määratletud täienduskoolituse kvaliteedi põhimõtteid.

Lävendipõhine hindamine koosneb kahest etapist: veebilehe hindamine (kas asutuse veebileht sisaldab TäKS-is nõutud teavet) ja õppe kvaliteedi hindamine (järgneb veebilehe hindamisele; hinnatakse, kas õppekava ja õppe läbiviimine vastavad TäKS-i ja täienduskoolituse standardi nõuetele).

Õppe kvaliteeti hinnatakse vaid täienduskoolitusasutustes, mis on positiivselt läbinud veebilehe hindamise. Nende asutustega võetakse ühendust ja lepitakse kokku õppe kvaliteedi hindamise aeg.