Tallinna Tehnikakõrgkoolis toimus institutsionaalse akrediteerimise virtuaalkülastus

Möödunud nädalal käis EKKA moodustatud rahvusvahelistest ekspertidest koosnenud hindamiskomisjon Tallinna Tehnikakõrgkoolis, et vestelda kõrgkooli juhtkonna, õppejõudude, tudengite ja paljude teiste osapooltega. Külastus toimus virtuaalselt.

Külastus on oluline osa akrediteerimisprotsessist. Nii hindamiskülastusel saadud infot kui ka ülikooli enesehindamise aruannet aluseks võttes analüüsib hindamiskomisjon kooli tugevusi ja nõrkusi, ning annab soovitusi parendustegevusteks ja nende elluviimiseks.

Tehnikakõrgkooli külastus kestis nädala, mille jooksul osaleti kümnetel hindamisvestlustel ja tutvuti ka kõrgkooli taristuga – sedapuhku küll video teel. Kõrgkooli hindamiskomisjoni kuulus 8 eksperti 6 riigist: Eestist, Austriast, Saksamaalt, Lätist, Rootsist ja Belgiast.

Tallinna Tehnikakõrgkooli institutsionaalne akrediteerimine

Kõrgkooli jaoks ligi kaks aastat tagasi alguse saanud töömahukas protsess on nüüd jõudmas lõpusirgele. Komisjon koondab oma mõtteid ja ettepanekuid, et juba enne jõule ülikoolile lõplik hindamisaruanne üle anda. See hindamisaruanne on omakorda aluseks EKKA kõrghariduse hindamisnõukogu otsusele. Hindamisnõukogu töötab aruande läbi ja langetab selle põhjal otsuse ülikooli akrediteerimise kohta.

Kõik Eestis tegutsevad kõrgkoolid peavad vähemalt korra seitsme aasta jooksul läbima institutsionaalse akrediteerimise. Institutsionaalne akrediteerimine on välishindamine, mille käigus hinnatakse kõrgkooli juhtimise, töökorralduse, õppe- ja teadustegevuse ning õppe- ja uurimiskeskkonna vastavust õigusaktidele, õppeasutuse eesmärkidele ja arengukavale.

Institutsionaalse akrediteerimise käigus hinnatakse järgmisi valdkondi: strateegiline juhtimine, ressursid, kvaliteedikultuur, akadeemiline eetika, rahvusvahelistumine, õppejõud, õppekava, õppimine ja õpetamine, üliõpilaste hindamine, õppimise tugisüsteemid, teadus-, arendus- ja/või muu loometegevus (TAL), ühiskonna teenimine.

Hindamise viib läbi rahvusvaheline ekspertkomisjon, kelle hindamisaruande põhjal langetab akrediteerimisotsuse EKKA kõrghariduse hindamisnõukogu. Tallinna Tehnikakõrgkool läbis institutsionaalse akrediteerimise esmakordselt 2015. aastal. Tutvu toonase hindamisotsuse ja aruandega siin.