Soovime leida kutseõppe õppekavarühmade akrediteerimise raames hindamiskomisjonide ASSISTENTE

Programmi „Kutsehariduse sisuline arendamine 2008-2013“ tegevuse „Kutseõppeasutuste riikliku tunnustamise süsteemi loomine ja rakendamine“ raames kuulutab SA Archimedes Eesti Kõrghariduse Kvaliteediagentuur välja konkursi

kutseõppe õppekavarühmade hindamiskomisjonide assistentide leidmiseks

2014. aastal.

EKKA moodustab iga osaleva kooli vastava õppekavarühma hindamiseks 3-4 liikmelised hindamiskomisjonid.

  • Igale hindamiskomisjonile määratakse assistent, kes:
  • vahendab informatsiooni kooli, hindamiskomisjoni ja EKKA büroo vahel;
  • kooskõlastab ja valmistab ette koolikülastuse korralduse; toetab komisjoni tööd koolikülastusel;
  • dokumenteerib hindamiskomisjoni koosolekuid ja koolikülastuse arutelusid;
  • nõustab hindamiskomisjoni liikmeid hindamisprotsessi korralduse osas;
  • täidab nõutavad dokumendid, toetab hindamiskomisjoni aruande korrektset vormistamist.

Hindamiskomisjoni assistendil on varasem meeskonnatöö korraldamise kogemus, väga hea suhtlemisoskus ja vastutustunne, ta on täpne ja korrektne. Kasuks tuleb Eesti kutseõppeasutuste ja kutseharidusvaldkonna tundmine ning suhtlustasandil vene keele oskus.

Hindamiskomisjoni assistendi ajaressurss:

 

  • hindamiskomisjonide koolituse läbimine (20.-21. veebruar 2014);
  • koolikülastuste (koolikülastus kestab 1-2 tööpäeva) organiseerimine ja nendes osalemine perioodil veebruar – aprill ning september – november 2014;
  • hindamiskomisjonide koosolekutel osalemine, dokumentide täitmine.

Hindamiskomisjoni assistendi töö tasustamine toimub töövõtulepingu alusel, tasu sõltub assisteeritavate hindamiskomisjonide arvust.

 

Kandideerimiseks palume saata hiljemalt 21. jaanuariks 2014 sooviavaldus ja CVe-posti aadressil ekka@archimedes.ee märgusõnaga „assistent“.

Lisainformatsioon: