Sihtasutus Archimedes kuulutab välja konkursi EESTI KÕRG- JA KUTSEHARIDUSE KVALITEEDIARGENTUURI KÕRGHARIDUSE HINDAMISNÕUKOGU LIIKME KOHALE TEENINDUSE VALDKONNAS

Kandidaate hindamisnõukogu liikme kohale võivad esitada ülikoolid, rakenduskõrgkoolid, teadus- ja arendusasutused ning registreeritud kutse- ja erialaliidud, tööandjate ühendused ja üliõpilaskondade liidud. Kandidaat ei pea kuuluma teda esitava organisatsiooni liikmeskonda.

Teeninduse valdkonda kuuluvad järgmised õppekavagrupid: isikuteenindus, sport, transporditeenused, keskkonnahoid, riigikaitse, sisekaitse.

Hindamisnõukogu liige

–          on oma tegevuses ja hinnangutes sõltumatu

–          ei esinda hindamisnõukogus teda esitanud organisatsiooni ega oma tööandja huve

–          kinnitab allkirjaga töö käigus hindamisnõukogus teatavaks saanud konfidentsiaalse informatsiooni hoidmise kohustust ja oma huvide konflikti puudumist

 

Esitamiskirjale lisatakse:

–          põhjendus kandidaadi sobivuse kohta hindamisnõukogu liikmeks;

–          kandidaadi CV

–          kandidaadi nõusolek hindamisnõukokku kandideerimiseks

 

Kandidaadile esitatavad nõuded:

–          kõrgharidussüsteemi toimimise ja seda reguleerivate õigusaktide ning Euroopa Liidu kõrghariduse arengusuundade ja Eesti valdkondlike strateegiate tundmine

–          juhtimis- või arendustöö alane kogemus

–          rahvusvahelise koostöö kogemus

–          senise tegevuse vastavus akadeemilise eetikaga

–          kõrge vastutustunne ja pingetaluvus

–          soovitavalt varasem kogemus kõrghariduse välishindamise alal

–          inglise keele oskus vähemalt B2 tasemel

 

Hindamisnõukogu liige ei tohi olla kõrgkooli rektor, prorektor ega Haridus- ja Teadusministeeriumi ametnik.

Ühest ülikoolist, rakenduskõrgkoolist, teadus- ja arendusasutusest, registreeritud kutse- ja erialaliidust, tööandjate ühendusest ja üliõpilaskondade liidust ei kuulu nõukokku rohkem kui kaks liiget. Kuna Tartu Ülikoolist on hindamisnõukogus juba kaks liiget, siis esitatav kandidaat ei tohi olla töölepinguga seotud nimetatud ülikooliga.

 

Hindamisnõukogu käesoleva koosseisu volitused lõpevad 2. veebruaril 2018.a.

 

Esitatud kandidaatide hulgast teeb sihtasutuse nõukogu valiku vähemalt 3/4 häälteenamusega.

 

Kandidaadi esitamiskirju koos lisadega ootame hiljemalt  5. oktoobriks 2015. a. aadressil Toompuiestee 30, Tallinn 10149 või e-posti aadressil hillar.bauman@archimedes.ee.