Seminaril räägiti täienduskoolituse kvaliteedi hindamisest

25. septembril toimus Zoomi keskkonnas seminar täienduskoolituse kvaliteedist, kus Eesti Töötukassa ja haridus- ja teadusministeeriumi esindajad rääkisid täienduskoolituse kvaliteedi tagamise vajalikkusest. 

Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri (EKKA) meeskond tutvustas lävendipõhise hindamise metoodikat ja seniste hindamiste õppetunde.

EKKA alustas lävendipõhise hindamisega 2019. aasta 1. oktoobril. Tänaseks on hinnatud 576 töötukassa koolituskaardi partneri veebilehte ja 29 täienduskoolitusasutuse õppe kvaliteeti.

2020. aasta sügisel jätkab EKKA õppe kvaliteedi hindamist nendes täienduskoolitusasutuses, mis on positiivselt läbinud veebilehtede hindamise. Lisaks hakkab EKKA hindama neid täienduskoolitusasutusi, kes soovivad Töötukassa koolituskaardi partneriks saada.

Seminari on võimalik järele vaadata:

Vaata ka seminari slaide ja osalejate küsimusi ning vastuseid.

Lävendipõhise hindamise eesmärk on anda hinnang täienduskoolitusasutuse võimekusele täita täiskasvanute koolituse seaduses (TäKS) ja täienduskoolituse standardis määratletud täienduskoolituse kvaliteedi põhimõtteid.

Lävendipõhine hindamine koosneb kahest etapist: veebilehe hindamine (kas asutuse veebileht sisaldab TäKS-is nõutud teavet) ja õppe kvaliteedi hindamine (järgneb veebilehe hindamisele, hinnatakse, kas õppekava ja õppe läbiviimine vastavad TäKS-i ja täienduskoolituse standardi nõuetele).

Õppe kvaliteeti hinnatakse vaid täienduskoolitusasutustes, mis on positiivselt läbinud veebilehe hindamise. Nende asutustega võetakse ühendust ja lepitakse kokku õppe kvaliteedi hindamise aeg.