SA Innovel valmis EKKA hindamisaruannete ja OSKA valdkondlike uuringute põhjal analüüs praktika ja töökohapõhise õppe kohta

Sihtasutus Innovel on ESFist toetatava tegevuse Tööturu vajadustele vastava kutse- ja kõrghariduse arendamine raames valminud kokkuvõte praktika ja töökohapõhise õppe kitsaskohtadest ja arendusvaldkondadest.

Reelika Luhtaru ja Maris Ode koostatud analüüs on valminud OSKA valdkondlike uuringute ning EKKA kutse- ja kõrghariduse hindamisaruannete põhjal ning hõlmab järgmisi valdkondi: 1) Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia; 2) Metsandus ja puidutööstus; 3) Arvestusala; 4) Metalli- ja masinatööstus; 5) Sotsiaaltöö; 6) Keemia-, kummi-, plasti- ja ehitusmaterjalitööstus; 7) Tervishoid; 8) Energeetika ja kaevandamine. Analüüsi eesmärgiks on toetada praktika- ja töökohapõhise õppe võimaluste rakendamist kõrg- ja kutsekoolides.

Lisainfo Innove lehelt, analüüsi tekstt: Praktika ja töökohapõhise õppevormi kitsaskohtade ja arendusvaldkondade analüüs.