Rahvusvaheline ekspertkomisjon: teaduse projektipõhine rahastamine ohustab ülikooli konkurentsivõimet

Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuur (EKKA) viis Tartu Ülikoolis kevadel läbi esmakordselt institutsionaalse akrediteerimise. Ekspertide sõnul on Eesti suurima ja vanima ülikooli akadeemilisele kestlikkusele ohuks teaduse projektipõhine rahastamine. Kõige suuremas ohus on ekspertide sõnul interdistsiplinaarsed ja väiksemahulisemad uurimissuunad.

Väliseksperdid tõstsid küll esile Tartu Ülikooli arukat finantsjuhtimist ja ELi tõukefondide vahendite tõhusat kasutamist, kuid samas nähakse ka riske just finantseerimises,“ sõnas Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri juhataja Sihtasutusest Archimedes Heli Mattisen. „Komisjoni üks peamisi soovitusi Tartu Ülikoolile on, et tuleks maandada võimalikke riske, mida projektipõhine, see tähendab ebaühtlane teadusrahastus kaasa toob. Tiheda konkurentsi nappidele teadusrahadele tõid probleemina välja ka Tallinna Tehnikaülikooli institutsionaalse akrediteerimise eksperdid eelmise aasta sügisel, pidades suurimaks ohuks seda, et kehtivas süsteemis ei ole kestlik areng tagatud ka riiklikult olulistes uurimissuundades.

Heli Mattiseni sõnul soovitas komisjon pöörata Tartu Ülikoolil rohkem tähelepanu ka ülikooli missiooni teatavale kahetisusele – olla ühelt poolt eesti haritlaskonna, keele ja kultuuri kestlikkuse eest vastutav rahvusülikool ning teisalt kiirelt arenev rahvusvaheliselt tunnustatud teadusülikool. „Tunnustatud teadusülikooli roll eeldab fookuse seadmist rahvusvaheliselt tugevatele valdkondadele. Samas peab ülikool tagama seadusest tulenevad rahvusülikooli kohustused. Nende rollide vahel mõistliku ja tegusa tasakaalu leidmine globaliseeruvas maailmas on lähiaastatel kindlasti Tartu Ülikooli üks olulisemaid väljakutseid,“ rääkis Heli Mattisen.

Komisjon tõi positiivsena välja, et Tartu Ülikoolis toimivad tõhusalt üliõpilaste tugisüsteemid, üliõpilased on kaasatud ülikooli juhtimisse ning üliõpilaste aina kõrgem tase on vastavuses ülikooli eesmärgiga koolitada Eesti riigi juhtivat haritlaskonda. „Komisjoni hinnangul teenib ülikool hästi ühiskonda – ülikooli juurde kuuluvad mitmed riiklikult olulise tähtsusega asutused, mis ei saaks eksisteerida ilma ülikooli toetuseta – regionaalsed kolledžid, raamatukogu, muuseumid, botaanikaaed jm,“ lausus Heli Mattisen.

Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuur (EKKA) viis 2015. aasta kevadel Tartu Ülikoolis läbi esmakordselt institutsionaalse akrediteerimise, mille käigus anti hinnang ülikooli tegevusele, eesmärkidele ning arengukavale. Hindamiskomisjoni aruande põhjal võttis EKKA hindamisnõukogu 18. juunil vastu otsuse akrediteerida Tartu Ülikool seitsmeks aastaks ja omistada ülikoolile EKKA kvaliteedimärk.

Ekspertkomisjoni kuulusid kõrgkoolide juhid, konsultandid ja erialaspetsialistid Ühendkuningriigist, Taanist, Ameerika Ühendriikidest ja Eestist: Euroscience ja European Universities’ Association president, endine Aarhusi ülikooli rektor Lauritz B Holm-Nielsen, endine Ühendkuningriigi Kõrghariduse Kvaliteediagentuuri direktor Dr Gillian Mary King, University of California asekantsler Barbara A. Sawrey, Eesti ettevõtja SAGA Family Office tegevjuht Tõnu Pekk ning University of Cambridge, King’s College üliõpilane Kert Pütsepp. Ekspertkomisjon külastas Tartu Ülikooli 20. – 24. aprillini 2015, tutvudes külastuse ajal ülikooli normdokumentide, andmestike, infosüsteemide ja taristuga ning intervjueerisid kõrgkooli töötajaid, üliõpilasi, vilistlasi ja tööandjaid.

Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuur (Sihtasutus Archimedes) on juhtiv kompetentsikeskus Eestis õppeasutuste välishindamise alal. Välishindamine annab tagasisidet kõrgkooli või kutseõppeasutuse juhtimise, toimimise ning arendustegevuste kohta. EKKA missioon on edendada kvaliteeti hariduse valdkonnas ning suurendada seeläbi Eesti ühiskonna konkurentsivõimet.

Lisainformatsioon:
Heli Mattisen, EKKA juhataja
e-post: heli.mattisen@archimedes.ee, tel: +372 517 8197

Vaata lisaks:

EKKA kõrghariduse hindamisnõukogu protokoll 

Kuula: Heli Mattiseni intervjuu raadiole KUKU (18.09.2015)