Otsime täienduskoolituse kvaliteedi hindamiseksperte

Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuur (EKKA) korraldab lävendipõhist kvaliteedi hindamist Eesti Töötukassa koolituskaardi partnerite seas. Lävendipõhisel hindamisel hinnatakse täienduskoolitusasutuste veebilehti, õppekavasid ja õppe kvaliteeti, lähtudes täiskasvanute koolituse seaduses sätestatud nõuetest. Sellega seoses otsib EKKA hindamiseksperte täienduskoolitusasutuste õppekavade ja õppe kvaliteedi hindamiseks.

Oled oodatud kandideerima, kui oled erialaspetsialist ühes (või mitmes) järgmises valdkonnas:

 • juuksuritöö ja iluteenindus (juuksurid, ripsmetehnikud, jumestajad, küünetehnikud);
 • teraapia ja taastusravi (massaaž, toitumisteraapia);
 • isikuareng (täiskasvanute koolitaja);
 • juhtimine ja haldus (raamatupidamine, personalijuhtimine);
 • mehaanika ja metallitöö (keevitustööd).

Valikul eelistatakse kandidaate, kellel on lisaks:

 • varasem kogemus õppekavade koostamise, arendamise või hindamise alal, või
 • kvaliteedi hindamise kogemus hariduse valdkonnas, või
 • koolituste läbiviimise kogemus eelnimetatud erialavaldkondades, või
 • kutsestandardite väljatöötamise või kutsekomisjonide/hindamiskomisjonide töös osalemise kogemus.

Kasuks tulevad teadmised täienduskoolituse valdkonnast ja õppijakesksest lähenemisest ning vene keele oskus.

Hindamiseksperdiks ei saa kandideerida Eesti Töötukassa koolituskaardi partneriks olevate asutuste juhid või koolitusjuhid.

Valituks osutunud eksperdid läbivad EKKA korraldatud õppepäeva, mis toimub jaanuari alguses 2021.

Ülesanded, mis hindamiseksperte ees ootavad, on:

 • hinnata täienduskoolitusasutuse õppekavasid;
 • hinnata õppe kvaliteeti, tuginedes täienduskoolitusasutuse enesehindamise küsimustikule ja muudele dokumentidele, vajadusel viia läbi intervjuu või osaleda paikvaatlusel;
 • koostada hindamisaruanne.

Töövormiks on üldjuhul koosolek. Hindamiskomisjoni liikme töö on tasustatav töövõtulepingu alusel.

Avaldusi konkursil osalemiseks ootame kuni 7. detsembrini 2020.

Lisainformatsioon: Irma Estra, irma.estra@harno.ee, tel 5620 8174

Lävendipõhisest hindamisest saab lugeda siit.