Otsime täienduskoolituse õppekavade hindamiseksperte

2018. aasta sügisest töötab Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuur (EKKA) Haridus- ja Teadusministeeriumi ettepanekul välja täienduskoolituse kvaliteedihindamise süsteemi, mille raames hindame täienduskoolituste õppekavasid. Sellest tulevalt otsib EKKA

EKSPERTE TÄIENDUSKOOLITUSTE ÕPPEKAVADE HINDAMISEKS

Oled oodatud kandideerima, kui omad õppekava väljatöötamise ja/või hindamise kogemust. Kasuks tuleb varasem kutse- või kõrgharidusõppe välishindamise kogemus.


Eksperdi ülesandeks on hinnata:

 • õppekava nimetuse vastavust täienduskoolituse sisule;
 • õppekava osade omavahelist sidusust;
 • õppekava õpiväljundite saavutatavust etteantud aja jooksul;
 • õppekava vastavust kutsestandardile (kui antud valdkonnas on kutsestandard olemas)
 • õppekava tugevusi ja parendusvaldkondi, teha soovitusi ning tuua välja häid praktikaid


Otsime eksperte järgmistel kutsealadel:

 • Õpetamine (erivajadustega õppija)
 • Nõustamine ja koolitus (psühholoogia, arvutioskus, personaalsed pädevused, muusika ja esituskunstid)
 • Lapsehoiuteenus
 • Rehabilitatsioon
 • Sotsiaalhoolekanne
 • Sotsiaaltöö ja nõustamine
 • Sotsiaalhooldus
 •  Massaažiteenused
 • Loodusravi ja täiendmeditsiin
 • Tervishoid
 • Kunst, fotograafia ja disain
 • Juhtimine ja haldus
 • Raamatupidamine
 • Bürootöö
 • Toitlustus- ja majutusteenindus
 • Kinnisvarateenused
 • Rõivatootmine
 • Aiandus- ja maastikuehitus
 • Iluteenindus
 • Metalli töötlemine ja metalltoodete tootmine (keevitus)
 • Üldehitus (viimistlus, ehituspuusepp)
 • Tootmine (puidutööstus)
 • Logistika (tõstukijuht, troppija, kraanajuht)

Töö periood on 4. – 14. detsember 2018.
Eksperdi töötasu sõltub hinnatavate õppekavade arvust.
Kandideerimiseks palume hiljemalt 26. novembriks 2018 täita sooviavaldus SIIN.

Lisainformatsioon: Evelin Kattai, hindamiskoordinaator, evelin.kattai@archimedes.ee, tel 5512888.
Projekti rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi (ESF) ja Haridus-ja Teadusministeeriumi rahastatava programmi „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine“ raames.