Otsime täienduskoolituse kvaliteedi hindamiseksperte

Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuur (EKKA) korraldab täienduskoolituse lävendipõhist kvaliteedi hindamist Eesti Töötukassa koolituskaardi partnerite seas. Sellega seoses otsib EKKA hindamiseksperte täienduskoolitusasutuste õppekavade ja õppe kvaliteedi hindamiseks.

Oled oodatud kandideerima, kui oled erialaspetsialist ühes (või mitmes) järgmises valdkonnas:

 • Üldehitus (eelkõige siseviimistlus)
 • Kinnisvara korrashoid
 • Elektrienergia ja energeetika (elektritööd ning gaasi- ja surveseadmete paigaldamine)
 • Turundus (eelkõige veebiturundus)
 • Raamatupidamine
 • Sotsiaaltöö ja nõustamine
 • Joogateraapia (joogakoolitajate koolitajad)
 • Transporditeenused (tõstukijuhtimine, troppimine)
 • Teraapia ja taastusravi (massaaž)
 • Ettevõtlus (ettevõtlusega alustamine, äriplaanide koostamine)

Valikul eelistatakse kandidaate, kellel on lisaks: 

 • varasem kogemus õppekavade koostamise, arendamise või hindamise alal, või 
 • kvaliteedi hindamise kogemus hariduse valdkonnas, või 
 • koolituste läbiviimise kogemus eelnimetatud erialavaldkondades, või 
 • kutsestandardite väljatöötamise või kutsekomisjonide/hindamiskomisjonide töös osalemise kogemus. 

Kasuks tulevad teadmised täienduskoolituse valdkonnast ja õppijakesksest lähenemisest ning vene keele oskus.

Hindamiseksperdiks ei saa kandideerida Eesti Töötukassa koolituskaardi partneriks olevate asutuste juhid või koolitusjuhid.

Valituks osutunud eksperdid läbivad EKKA korraldatud õppepäeva, mis toimub 19. oktoobril 2021.

Ülesanded, mis hindamiseksperte ees ootavad, on:

 • hinnata täienduskoolitusasutuse õppekavasid; 
 • hinnata õppe kvaliteeti, tuginedes täienduskoolitusasutuse esitatud eneseanalüüsile ja muudele dokumentidele ning koolitusasutuse esindajatega läbi viidud vestlusele; 
 • koostada hindamisaruanne. 

Töövormiks on üldjuhul koosolek. Hindamiskomisjoni liikme töö on tasustatav töövõtulepingu alusel. 

Avaldusi konkursil osalemiseks ootame kuni 7. oktoobrini 2021. 

Lisainformatsioon: Irma Estra, irma.estra@harno.ee, tel 5620 8174