Otsime eksperte täienduskoolituse kvaliteedi hindamise süsteemi välja töötamiseks

2018. aasta sügisest töötab Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuur (EKKA) Haridus- ja Teadusministeeriumi ettepanekul välja täienduskoolituse kvaliteedi hindamise süsteemi. Sellest tulevalt otsib EKKA

EKSPERTE TÄIENDUSKOOLITUSE KVALITEEDI HINDAMISE SÜSTEEMI VÄLJATÖÖTAMISEKS

 

Oled oodatud kandideerima, kui omad kõrgharidust ja vastad vähemalt ühele alljärgnevatest nõuetest:

 

Peamised tööülesanded:

  • Töötada välja täienduskoolituse kvaliteedi hindamise kontseptsioon;
  • Töötada välja täienduskoolituse kvaliteedi hindamise rakenduskava ja juhendmaterjal;
  • Kvaliteedi hindamise süsteemi eneseanalüüsi ja ekspertide koolituste läbiviimine.
  • Arutelukoosolekutel osalemine, mis toimuvad perioodil märts – juuni 1-2 korda kuus.

 

Töö periood: 1. märts – 31. detsember 2019.

Eksperdi töö on tasustatav.

Kandideerimiseks palume hiljemalt 27. veebruariks 2019 täita sooviavaldus. Kandideerimine on lõppenud.

Eksperdid valime välja parima valdkondlike pädevuste alusel, valikul arvestame, et kaetud oleks nii avalik kui erasektor ning erinevad Eesti piirkonnad (sh Ida-Virumaa).

Kvaliteedi hindamise süsteemi loomise ekspertgrupi sissejuhatav kokkusaamine toimub 8. märtsil kell 10.30 – 13.00 Tallinnas

Lisainformatsioon: Evelin Kattai, hindamiskoordinaator, evelin.kattai@archimedes.ee, tel 5512888.

 

Projekti rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi (ESF) ja Haridus-ja Teadusministeeriumi rahastatava programmi „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine“ raames.