Ootame oma meeskonda haridustehnoloogi

Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuur (EKKA) kutsub oma tegusasse tiimi haridustehnoloogi! Oled oodatud meie meeskonda, kui Sul on soov kujundada uusi ja inspireerivaid lahendusi, mis võimestavad õppimist ja õpetamist täiskasvanuhariduses.

Haridustehnoloogi põhiülesanne on tehniliste lahenduste loomine ja nende loomise toetamine täienduskoolituse kvaliteedi edendamise tegevustes, aga ka koolituste korraldamine ja hindamiste läbiviimine.

Ootame Sind enda meeskonda, kui Sul on:

 • kõrgharidus ja varasem töökogemus hariduse valdkonnas;
 • arusaam nüüdisaegsest õpikäsitusest;
 • digiõppe metoodika ning digitehnoloogia alased oskused (sh oskus koostada videoid, digitaalseid juhendmaterjale, õpiobjekte);
 • oskus koostada sidusat õppekava;
 • koolituste korraldamise ja läbiviimise oskused;
 • loovus ja algatusvõime;
 • analüütiline mõtlemine;
 • väga head suhtlemis- ja meeskonnatöö oskused;
 • laitmatu eneseväljendusoskus nii kõnes kui kirjas (eesti keel);
 • heal tasemel inglise keele ja vene keele oskus.

Sind ootab põnev ja perspektiivikas töö, tegusad ja inspireerivad kolleegid.

Meie juures saad:

 • nügida arenguid täiskasvanuhariduse valdkonnas;
 • osaleda täienduskoolituse kvaliteedi hindamise süsteemi väljatöötamises;
 • panustada digiõppega seotud arendustegevustesse;
 • omandada hea ülevaate hariduse valdkonnast tervikuna ja tugeva pagasi kvaliteedihindamise põhimõtetest ja väärtustest;
 • katsetada ja luua koos uusi kvaliteedihindamise mudeleid ja nende tehnilisi lahendusi;
 • osaleda erinevate koostöövõrgustike töös nii Eestis kui mujal.

Töö algus on 1. veebruar 2022.

Täienduskoolituse kvaliteedi hindamist rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi programmi 2014-2020.1.06.002.02.15-0003 “Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine” tegevuse 6.5 “Täiskasvanute täienduskoolituse kvaliteedi arendamine” vahenditest.

Kandideerimiseks saada oma CV ja motivatsioonikiri 10. jaanuariks e-posti aadressile kaija.kumpas-lenk@harno.ee.

Täiendavatele küsimustele vastab EKKA arendusjuht Kaija Kumpas-Lenk telefonil 53420726.